Volby Home English

Liberálové a Zieleniec se potřebují

11. 1. 2006 - np

11.1. vyšlo na NP, najdete tam i komentáře čtenářů -zde-

S blížícím se termínem voleb do Poslanecké sněmovny začínají novináři hodnotit šance politických subjektů na volební úspěch. Nové politické projekty jsou vystaveny nesmlouvavému srovnávaní s předchozími, neúspěšnými pokusy. Luboš Palata v textu Zieleniec. Kam s ním? (LN, 15.12.) vcelku přesně popsal slabiny projektu SNK-ED v parafrázi jeho programu „jsme jako ODS, ale nebudeme lhát a krást a budeme mít rádi Evropskou unii“. Základní Palatova teze, že na politické scéně chybí liberálové, a tím Zieleniec není, je přesná.

Zieleniec reaguje na atak (LN 21.12.) předpověditelným způsobem. Budování liberální strany je prý odsouzeno k neúspěchu, přejí si je jen někteří prazští novináři. On buduje SNK-ED jako klasickou liberálně-konzervativní stranu. Ta má dva základní okruhy témat: liberalizaci ekonomiky a boj s korupcí.

Liberálové mezi Zieleniecem a Bursíkem

Liberálové v České republice nemají na růžích ustláno. Konzervativně-liberální ODS byla od svého vzniku v roce 1991 na pravici doplňována pragmatickými křesťanskými konzervativci z KDU a výrazně ideologickými liberálními konzervativci z ODA. Promíchání liberálů, konzervativců a oportunistů v ODS a ODA neumožňovalo stranám vzájemnou ideovou profilaci. Odlišnost se projevovala v konkrétních postojích, např. k EU, Havlovi, vzniku krajů, důslednosti v reformách, restitucím, privatizaci bank apod.

Dnes je situace jiná než na konci devadesátých let. Zbytky liberálů roztroušených mezi LiRA, ODA, CZ, SOS a ED hledají, jak se stát relevantními. Vládní US-DEU si užívá posledních měsíců u moci. Cestou je nejen spojení mezi sebou, ale především se strategickým partnerem buď na levici – SZ, nebo na pravici – SNK.
V únoru 2005 jsme vyzvali k vytvoření volebního partnerství liberálů a zelených. Přes úvodní nedůvěru došlo u liberálů postupně k vstřícným vyjádřením. Bursíkovi zelení však na svém sjezdu v září tuto možnost odmítli.
Partnerem tak liberálům zůstali jen Zieleniecovi nezávislí. Evropští demokraté se již vydali cestou integrace s SNK. Ostatní strany čekají na nabídku k jednání. Na nervozitu danou mnohaměsíčními odklady integrace SNK-ED reagovala SOS přechodem k SZ.

Nutnost spolupráce

Zieleniec se bez liberálů a jejich voličů neobejde. I když často argumentuje úctyhodným, 11% výsledkem SNK-ED ve volbách do Evropského parlamentu (ČSSD měla jen 8,8%), sám nevěří v možnost jeho opakování. Šlo o kvazisenátní volby, kdy celá ČR byla jeden obvod a všichni občané našli na volebním lístku jméno Josef Zieleniec. Ve volbách do sněmovny však tento volební tahák nebude na žádné ze čtrnácti krajských kandidátek. Nutné bude nabídnout nejen čtrnáct lídrů, ale i atraktivní, moderně působící program a zajistit značné finanční zdroje na kampaň.

Před Zieleniecem stojí nejtěžší krok jeho politické kariéry, přestat ostatní přehlížet, nabídnout skutečné partnerství a přijatelné podmínky pro liberály.
Pokud tak neučiní, donutí jít liberály samostatně do voleb.
Trestem bude nejen neúspěch ve volbách, ale i vznik velké koalice ODS-ČSSD jako jediného možného povolebního řešení.