Volby Home English

Hejtman Juránek zahradníkem

14. 2. 2006 - rovnost

vyšlo v Rovnosti bez posledního odstavce -zde-

Sobotní Rovnost přinesla překvapující zprávu: „Gymnázium M. Lecha si udrželo osmileté studium“. Změna původního rozhodnutí neotevřít šest tříd víceletých gymnázií v Brně (M.Lecha, Plovdivská, Křenová) je zajímavě zdůvodněna. Protože na zmíněném gymnáziu byla náročná výuka němčiny a podporu zachování vyjádřilo velvyslanectví Německa.

Zní to trošku jako žert. Po mnoha měsících diskuzí, petici dvou a půl tisíce rodičů, vyjádření rektorů brněnských vysokých škol najednou radní zjistili, že je důvod udělat dříve odmítanou změnu. Doufejme, že u jedné změny nezůstane. Velvyslanectví Rakouska, Francie, Velké Británie, USA a Ruska by se neměly nechat zahanbit. Brňané jim budou vděčni.

Před nedávnem do diskuze o rušení víceletých gymnáziích v Brně nepřímo vstoupila i ministryně školství, když předložila střednědobý záměr na podstatném navýšení počtu studentů gymnázií. Jihomoravští radní z konzervativní koalice KDU-ODS se pokoušeli chabě argumentovat, že nárůst bude na gymnáziích čtyřletých a že rušení osmiletých je vlastně tou správnou cestou.

V kauze se vyznamenal i hejtman Juránek. Přes mistrné vyhýbání se jasnému vyjádření, se nakonec přece jen „dopustil názoru“. Jeho výrok, že než přizpůsobovat nabídku vzdělání zájmu rodičů podle moderních trendů směrem k větší všeobecnosti středoškolského vzdělávání, je „důležitější zvýšit atraktivitu řemesel. Rodiče se pořád stydí za to, že je jejich dítě třeba švec“, si vysloužil od komentátora týdeníku Reflex, hodnocení vtip týdne.

(nezveřejněná část = Juránkovou omluvou ztěží může být, že jako vzděláním lesní inženýr, toho příliš neví o trendech ve vzdělávání. V jiných oblastech dá na názory odborníků nebo to aspoň tak vypadá. Mnohokrát také projevil velkou zdatnost v naslouchání hlasu voličů. Do voleb je však daleko a přednější je si nepohněvat koaliční a stranické kolegy prosazováním rozumného přístupu.)

Milan J. Hamerský, mluvčí Brno2006