Volby Home English

Stížnost na generálního ředitele ČT, Radě ČT

8. 3. 2006 - lira

odesílatel:
Mgr. Milan Hamerský,
předseda LiRA/Liberálové ČR

adresát:
Rada České televize, generální ředitel ČT
Milan Horálek, Jan Prokeš, Jiří Baumruk, Milan Badal, Jan Brandejs Bohumil Fanta, Jiří Presl, Zdena Hůlová, Jiří Voráč, Jana Šilerová, Helena Fibingerová, Alena Svobodová, Dobromil Dvořák, Petr Uhl

V Brně 8.3.2006

Stížnost na generálního ředitele ČT, prostřednictvím Rady ČT
za pořad – Otázky Václava Moravce speciál (OVMS)Vážení radní,
v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, se na vás obracíme se stížností k formátu pořadu OVMS.

Dle našeho názoru porušuje § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. „Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky. Jejím posláním je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky…tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických.“

Jsme přesvědčeni, že formát pořadu OVMS toto ustanovení přímo porušuje a navíc porušuje ústavně zaručenou rovnost politické soutěže.

Zdůvodnění:


OVMS probíhají formou diskuze zástupců „vyvolených“ pěti stran. Nejkřiklavější chyby v metodice pořadu:
a) ČAS - nedošlo k podání kandidátek politickými stranami (končí 28.3.2006), není tedy vůbec jasné kolik stran a ve kterých krajích bude kandidovat
b) VÝBĚR - je založen na průzkumech a na hranici 5% celostátních preferencí
c) REGIONÁLNÍ ROZMĚR – je předstírán moderátorem, který si volby do PSP plete s krajskými či komunálními

Konkrétní případ prvního pořadu OMVS z Karlovarska je velmi výmluvný:

a) v KV se přiděluje 5 mandátů, kvórum pro zisk jednoho mandátu je mezi 12-14%
b) přesto ČT zvolila hranici pro zvaní zástupců politických stran 5% dle vlastního průzkumu, jenže v KV ji nepřekročili lidovci (4%), a tak je použitý celostátní výsledek KDU
c) v KV jsou strany výrazně silnější než KDU a SZ, např. SNKED, US-DEU, ty byly opomenuty. KDU a SZ ve společné koalici získaly v posledních krajských volbách 2 mandáty (5,12%), samotní Evropští demokraté 3 (6,2%) a jejich dnešní spojenec SNK další 4,2%, navíc mají senátora, US-DEU má senátora a primátora Karlových Varů


Vážení radní,
je nám jasné, že uchopit přijatelnou formou televizní politické diskuze desítek kandidující subjektů je obtížné a k přípravě pořadu OVMS již byly vynaloženy značné prostředky. Nežádáme proto o zrušení pořadu, což by bylo nejsprávnější řešení.

Žádáme pouze o úpravu pořadu OVMS tak, aby šanci představit se veřejnosti dostaly všechny kandidující subjekty. Demokracie stojí mimo jiné na principu, že každý názor má být slyšen.
Náš návrh není žádnou revolucí, ale naopak je návratem k tradici ČT, k předvolebnímu pořadu z roku 2002 „Bez imunity“.

Žádáme o tuto změnu:

Po skončení podání kandidátek (28.3.2006) upravit diskuzi tak, aby k 5 „vyvoleným“ byly přidáni zástupci vylosovaných stran v takovém počtu, aby každá z „nevyvolených“ stran minimálně jednou zasedla mezi panelisty, pravděpodobně by se jednalo o 2-4 lidi navíc. Domníváme se, že 7-9 hostů je pro 85minutový pořad únosné.

Předem děkujeme za projednání naší stížnosti.

S pozdravem
Milan Hamerský, v.r.
předseda Liberální reformní strany