Volby Home English

Odluka církví a restituce církevního majetku

20. 3. 2006 - lira


TZ LiRA/LiberálovéČR
Liberální reformní strana
aktuální stanoviska
===============


>>k 20.3.06
Liberálové prosazují odluku církví od státu a plnou restituci církevního majetku
> Liberálové považují současný stav za nevyhovující, stát:
a) „zadržuje“ majetek církví v odhadované hodnotě cca 100mld Kč
b) přispívá církvím na činnost (platy kněží)

>Laický, demokratický stát není církvemi ovládán ani je neřídí. Církve jsou přirozenou součástí naší kultury a proto mají být silné a samostatné, ne postátněné. Současný stav je dědictvím hlubokých proticírkevních předsudků, které ruku v ruce s odporem k restitucím brání vydání/vrácení majetku. Na rozdíl od pánů Klause a Rychetského se domníváme, že církve nejsou turistické spolky a co bylo ukradeno má být vráceno.
>Liberálové budou prosazovat narovnání vztahů stát a církve, výčtovým zákonem vrácení majetku a ukončení financování náboženských aktivit ze státního rozpočtu.
>Samozřejmě, že církve v oblastech vzdělání, sociální a dalších, musí mít rovný přístup k veřejným prostředkům.

>Baptisté: Řešení vztahu státu a církví nelze donekonečna odkládat
Praha 20. března (ČTK) - Sedmou ze dvou desítek státem registrovaných církví, s nimiž se během jara chce postupně sejít ministr kultury Vítězslav Jandák, byla dnes Bratrská jednota baptistů. Podle jejího tajemníka Jana Titěry ze setkání mimo jiné vyplynulo, že vyřešení vztahu státu a církví nelze donekonečna odkládat, že vypořádání s minulostí "musí přijít".
> Baptistů, v Česku nevelké protestantské církve s několika tisíci členů, se přitom podle něj restituce ve srovnání například s katolickou církví vlastně netýkají. "Požadavky církví však bez rozdílu podporujeme, do jednání budeme vstupovat," řekl Titěra ČTK.
> Komunistický režim uzavřel v roce 1952 baptistům seminář a řada kazatelů byla podle něj zavřena jen proto, že tehdy mezinárodní ústředí církve bylo ve Washingtonu.
> Od ledna 1993 baptisté - na rozdíl od jiných registrovaných církví -přechodně přestali využívat finance, které stát vyplácí na mzdy duchovních na základě dosud platného zákona z roku 1949. Odluku totiž chápou jako finanční nezávislost.
> Když se však slibované smluvní narovnání vztahů mezi státem a církvemi stále odkládalo, rozhodlo se ústředí církve před několika lety manifestačně znovu o část peněz přihlásit. Státní příspěvek nyní podle Titěry bere asi polovina z 35 baptistických kazatelů.
> "Naší prioritou finance nejsou a nebudou, ale spolu s ostatními církvemi nám jde o vypořádání s minulostí. Nelíbí se nám v té souvislosti snaha podsouvat církvím negativní postoje, jak lze někdy číst v médiích - že ˙s církvemi bude potíž˙ a podobně," uvedl.
>Z dnešního jednání s Jandákem má vedení baptistů dojem, že jeho slova o snaze po dialogu nejsou jen frází. Usuzují tak z dvou hodin, které jim vymezil, ze zájmu o poznání specifik jejich církve i z charakteru otázek, které kladl. "Věříme, že podněty, které z toho vyplynuly, také, pokud se týká majetkového narovnání, nezapadnou a přenesou se i do doby po volbách," poznamenal tajemník.

>>k 15.3.06
Evropští liberálové oslaví 30let
> V březnu 1976 se ve Stuttgartu sešly liberálně demokratické strany, aby vytvořily Evropskou federaci liberálních stran. Dnes jsou liberálové třetí největší politickou rodinou v Evropě. Hlasí se k nám více než 45 stran, 7premiérů, 7eurokomisařů, 89europoslanců.
>V pátek 17.3. března proběhne (na místě činu) ve Stuttgartu oslava spojená s konferencí "Evropský liberalismus ve 21. století."
> LiRA vysílá na tuto akci 4 své zástupce.

Deregulace nájmů
> LiRA vítá rozhodnutí poslanců. Že jde o řešení polovičaté je zřejmé. Vzhledem k politickému složení PSP je přijatý zákon maximem možného a výrazně zlepší situaci a posune nás k normálnímu stavu - k plnému trhu s bydlením.
>Nechceme stav, kdy jsou ceny mnohonásobně deformovány kombinací regulací (nájemné, územní plánování), podpor (státem dotované hypotéky, stavební spoření), gumovou definicí "sociálního bydlení", apod.


>>k 13.3.06
Populismus Antitunelářů/snked, čssd
>Liberálové podporují přijetí nového trestního zákona. Nový trestní zákon je velmi kvalitní normou a občané ČR si ji zaslouží.
>Vyřazení § lidově řečeno o tunelování poslanci, jen ukazuje na nízkou kvalitu jejich práce. Jeho vypuštění ze zákona byla chyba a je jasné kdo je za to zodpovědný -Marek Benda z ODS! Chybu lze napravit bez zamítnutí zákona, např. tak jak navrhuje ministr spravedlnosti, novelou.
>Účelově mediálně vyvolaná histerie -Amnestie pro tuneláře- zdatně uchopená SNKED ohrožuje přijetí nového trestního zákona. ČSSD se svojí chybou dostala pod tlak médií, jako silná strana by ho měla ustát bez obětování tak důlěžité normy jako je trestní zákon!
>Sporná místa budou diskutována ještě mnoho let, stejně bude nutné na základě podnětů z praxe udělat za několik let (snad promyšlenou) úpravu.


>>k 6.3.06
Mladí liberálové začali kampaň plakáty -Jistoty???-
>Liberálové přes rok neúspěšně usilovali o vytvoření liberálně-zeleného bloku schopného s konzervativci z ODS a KDU vytvořit reformní vládu. Absence strategického uvažování a vůdcovství "generálů" 0,6% stran nás donutila postavit se na startovní čáru sami za sebe. Od pondělí prezentujeme v brněnské dopravě náš první plakát vymezující nás od ČSSD-ODS-KDU. Do tří týdnů představíme druhý plakát s programovými prioritami ML.
>MLADÍ LIBERÁLOVÉ (LiRA) jdou vlastní cestou.