Volby Home English

seznam 26 kandidátek/ 23JM

28. 3. 2006 - čtk

tři zprávy: JM, seznam stran, srovnání s 2002

>Na jihu Moravy podalo kandidátku 23 politických uskupení

Brno 28. března (ČTK) - Kandidátku pro volby do Poslanecké sněmovny podalo v Jihomoravském kraji 22 politických stran a hnutí a jedna koalice. Je to o jednu víc než při posledních parlamentních volbách v roce 2002, které v kraji vyhrála ČSSD. V zákonném termínu v kraji do dnešních 16:00 předložilo své kandidátní listiny všech pět hlavních parlamentních stran a 18 neparlamentních seskupení. Seznam kandidujících stran (podle abecedy):
>4 VIZE, Balbínova poetická strana, Česká pravice, Česká strana národně socialistická, ČssD, Folklor i Společnost, Koalice pro Českou republiku, KSČM, Koruna česká, KDU, Liberální reformní strana, Moravané, Národní strana, Nez., NezDem., ODS, Právo a Spravedlnost, Pravý Blok, Strana Rovnost Šancí, SNKed, Strana zdravého rozumu, SZ, USdeu.

Do Poslanecké sněmovny chce kandidovat 26 subjektů
>PRAHA 28. března (ČTK) - Vizitky politických stran, hnutí a koalic, které se podle dostupných informací budou v červnových volbách ucházet o křesla v Poslanecké sněmovně (řazeno abecedně):

Liberální reformní strana (LiRA/Liberálové ČR)
>Strana byla zaregistrována v březnu 2002. Při krajských volbách na jižní Moravě spolupracovala se Stranou zelených, pro volby do EP pak vytvořila společnou kandidátku s US-DEU, ODA a Cestou změny.
Předseda: Milan Hamerský
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje pouze v Jihomoravském kraji


4 VIZE 1.Daňový systém na jednom listu formátu A4. 2.Regulace inovace+Vysoká kvalita=Kratší pracovní týden.3.Rodinný dům pro každého snadněji. 4.Reklama, která informuje,ano,reklama,která ovlivňuje, ne. - www.4vize.cz (4 VIZE) Strana byla zaregistrována 8. března 2006.
Zakladatel strany: Zdeněk Macura
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Balbínova poetická strana (BPS)
Strana byla zaregistrována v dubnu 2002. Její kandidáti se ve stejném roce zúčastnili sněmovních i senátních voleb a o dva roky později i voleb do Evropského parlamentu.
Předseda (geniální guvernér): Jiří Hrdina
Výsledek ve volbách 2002: 0,19 procenta (9287 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Česká pravice (ČP)
Konzervativní politická strana vznikla v září 1993.
Předseda: Michal Simkanič
Výsledek ve volbách 2002: 0,04 procenta (2041 hlasů)
Kraje: kandiduje v sedmi krajích

Česká strana národně socialistická
Strana byla loni v prosinci zaregistrována pod názvem Česká strana národně sociální 2005. Letos březnu se na ustavujícím sjezdu přejmenovala na Českou stranu národně socialistickou. Většina delegátů sjezdu pocházela z řad dosavadních členů České strany národně sociální, na kterou byl v roce 2003 uvalen konkurs.
Předseda: Jiří Stanislav
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje v Praze a v Jihomoravském kraji

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Sociální demokracie byla založena roku 1878, po únoru 1948 byla sloučena s KSČ. Část členů emigrovala a založila exilovou stranu. Po listopadu 1989 strana obnovila činnost. Od roku 1998 je ve vládě, nejprve menšinové, od roku 2002 koaliční.
Předseda: Bohuslav Sobotka (úřadující)
Výsledek ve volbách 2002: 30,2 procenta (1,440.279 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

České hnutí za národní jednotu (ČHNJ)
Hnutí, které mimo jiné odmítá vstup do NATO a EU, vzniklo v září 1999 jako České sociálně demokratické hnutí, současný název nese od července 2003.
Předseda: Pavel Svoboda
Výsledek ve volbách 2002: 0,01 procenta (602 hlasů)
Kraje: kandiduje jen v Ústeckém kraji

Folklor i Společnost (FIS)
Politické hnutí zaregistrované v prosinci 2004.
Předseda: Miroslav Lejsek
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovali
Kraje: kandiduje pouze v Jihomoravském kraji

Helax - Ostrava se baví (HOB)
Strana zaregistrována v srpnu 2002, kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu 2004.
Předseda: Gabriela Zimermanová
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje pouze v Moravskoslezském kraji

Humanistická strana (H.S.)
Strana vznikla loni v červnu transformací politického hnutí s názvem Humanistická aliance. Aliance působila od roku 1996.
Předseda: Jan Tamáš
Výsledek ve volbách 2002: Humanistická aliance získala 0,17 procenta (8461 hlasů)
Kraje: kandiduje pouze v Praze

Koalice pro Českou republiku (KPČR)
Letos v březnu ji založily Demokratická unie České republiky, Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků, Klub angažovaných nestraníků, Masarykova demokratická strana, Nezávislá iniciativa, Strana drobných živnostníků a podnikatelů a Strana práce.
Lídr: Radoslav Štědroň (předseda Strany práce)
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Komunistická strana Čecha Moravy (KSČM)
KSČM vznikla v březnu 1990 jako nástupkyně Komunistické strany Československa. Má na 100.000 členů a je nejpočetnější politickou stranou v ČR.
Předseda: Vojtěch Filip
Výsledek ve volbách 2002: 18,51 procenta (882.653 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) (KČ) Byla založena nejprve jako Royalistické hnutí KČ na podzim roku 1990, v srpnu 1991 byla zaregistrována jako politické hnutí.
Předseda: Václav Srb
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)
Nástupkyně prvorepublikové Československé strany lidové, která po válečné přestávce fungovala i jako součást Národní fronty. V březnu 1992 se ČSL sloučila s Křesťanskou a demokratickou unií v KDU-ČSL. Od roku 2002 je v koaliční vládě s ČSSD a US-DEU.
Předseda: Miroslav Kalousek
Výsledek ve volbách 2002: kandidovala v koalici s US-DEU, která získala 14,27 procenta (680.671 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Moravané (M)
Strana vznikla koncem roku 2005 sloučením Moravské demokratické strany a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska.
Předseda: Pavel Dohnal
Výsledek ve volbách 2002: Moravská demokratická strana získala 0,27 procenta (12.957 hlasů)
Kraje: kandiduje v sedmi krajích (především na Moravě)

Národní strana (NS)
>Radikálně pravicová strana, registrovaná od podzimu 2002. Ministerstvo vnitra ji původně odmítlo zaregistrovat. Strana se ale obrátila na Nejvyšší soud a ten rozhodnutí zrušil.
Předsedkyně: Petra Edelmannová
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje ve všech krajích

NEZÁVISLÍ (NEZ)
>Hnutí vzniklo v roce 1995 sloučením politického uskupení Sdružení pražských nezávislých, politického hnutí Unie evropské spolupráce a sdružení Ostrožané sobě. Za hnutí kandidoval do Senátu i EP Vladimír Železný, který ale později založil vlastní stranu.
Předseda: František Zwyrtek
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovali
Kraje: kandidují ve všech krajích

Nezávislí demokraté (Předseda V. Železný) (NEZ/DEM)
>Strana vznikla loni v květnu, letos v lednu se spojila se Stranou za životní jistoty (SŽJ). Předseda: Vladimír Železný Výsledek ve volbách 2002: nekandidovali Kraje: kandidují ve všech krajích Internet: http://www.nezdem.cz

Občanská demokratická strana (ODS)
>Strana vznikla v únoru 1991 na mimořádném republikovém sněmu Občanského fóra jako jeden ze dvou kolektivních členů OF. V březnu 1996 se ODS sloučila s Křesťanskodemokratickou stranou. Od voleb v roce 1992 až do ledna 1998 byla největší vládní stranou, od té doby je v opozici.
Předseda: Mirek Topolánek
Výsledek ve volbách 2002: 24,47 procenta (1,166.975 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě (PaS)
Hnutí, které je nástupcem Sdružení důchodců České republiky, spolupracuje s Dělnickou stranou, Národním sjednocením a Demokratickou stranou sociální spravedlnosti.
Předseda: Petr Valeš
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovalo
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET (PB)
> Politická strana vznikla na jaře 1996.
Předseda: Petr Cibulka
Výsledek ve volbách 2002: 0,59 procenta (28.163 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

SNK Evropští demokraté (SNK ED)
>Strana vznikla sloučením SNK sdružení nezávislí a Evropských demokratů letos v lednu. SNK přitom vzniklo v roce 2000 jako Sdružení nezávislých kandidátů, v roce 2002 se přejmenovalo na Sdružení nezávislých, od března 2003 se jmenovalo SNK sdružení nezávislých. Evropské demokraty založil pražský exprimátor Jan Kasl v létě 2002.
Předseda: Jan Kasl (výkonný místopředseda), politickým lídrem je Josef Zieleniec
Výsledek ve volbách 2002: Sdružení nezávislých získalo 2,78 procenta (132.699 hlasů)
Kraje: kandidují ve všech krajích

Strana Rovnost Šancí (SRŠ)
>Vznikla v březnu 2005, k prioritám strany patří zavedení kvót pro ženy na všech stranických kandidátkách, ve státní správě a v dozorčích radách podniků.
Předsedkyně: Zdenka Ulmannová
Výsledek ve volbách 2002: nekandidovala
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Strana zdravého rozumu (SZR)
>Stranu založil na jaře 2002 hudební skladatel a producent Petr Hannig.
Předseda: Petr Hannig
Výsledek ve volbách 2002: 0,22 procenta (10.849 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Strana zelených (SZ)
>Vznikla v prosinci 1989; registrována byla v únoru 1990. Začátkem 90. let byla součástí Liberálně sociální unie (LSU), ze které vystoupila v říjnu 1993.
Předseda: Martin Bursík
Výsledek ve volbách 2002: 2,36 procenta (112.929 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Unie svobody - Demokratická unie (US-DEU)
>Unie svobody vznikla v lednu 1998 transformací z názorové platformy ODS, v prosinci 2001 se sloučila s Demokratickou unií. DEU na české politické scéně působila od března 1994. Od roku 2002 je strana ve vládní koalici s KDU-ČSL a ČSSD.
Předseda: Pavel Němec
Výsledek ve volbách 2002: kandidovala v koalici s KDU-ČSL, která získala 14,27 procenta (680.671 hlasů)
Kraje: kandiduje ve všech krajích

Do červnové bitvy o místa ve sněmovně se přihlásilo 26 seskupení

- K této zprávě: GRAFIKA - Praha 28. března (ČTK) - Celkem 26 politických seskupení chce kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Je to o tři méně než při posledních sněmovních volbách v roce 2002. Stejně jako tehdy ale ne všechny strany a hnutí kandidují ve všech krajích. V zákonném termínu do dnešních 16:00 předložilo kandidátní listiny 21 politických stran, čtyři hnutí a jedna sedmičlenná koalice ze zhruba stovky registrovaných a fungujících politických uskupení. Průzkumy volebních preferencí naznačují, že by si zastoupení ve sněmovně měly uhájit
>ODS, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, přičemž vládní Unii svobody-DEU vytlačuje Strana zelených. Ostatním seskupením průzkumy ani dosavadní volební výsledky mnoho šancí nedávají. Seznam kandidujících volebních seskupení (podle abecedy):

>4 VIZE, Balbínova poetická strana (BPS), Česká pravice (ČP), Česká strana národně socialistická (ČSNS), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), České hnutí za národní jednotu (ČHNJ), hnutí Folklor i Společnost (FIS), Helax - Ostrava se baví (HOB), Humanistická strana (H.S.), Koalice pro Českou republiku, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Koruna Česká (KČ), Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL), Liberální reformní strana (LiRA), Moravané (M), Národní strana (NS), hnutí Nezávislí (NEZ), Nezávislí demokraté (NEZ/DEM), Občanská demokratická strana (ODS), hnutí Právo a Spravedlnost (PaS), Pravý Blok (PB), SNK Evropští demokraté (SNK ED), Strana Rovnost Šancí (SRŠ), Strana zdravého rozumu (SZR), Strana zelených (SZ), Unie svobody - Demokratická unie (US-DEU).

>Na rozdíl od parlamentních voleb před čtyřmi lety nekandiduje 11 seskupení, například Republikáni Miroslava Sládka, Strana za životní jistoty, Strana venkova, Občanská demokratická aliance nebo Cesta změny.
>Do volebního klání vstupují naopak nedávno založené strany a hnutí, například NEZ/DEM europoslance Vladimíra Železného nebo Právo a Spravedlnost, které vytvořily Dělnická strana, Národní sjednocení a Demokratická strana sociální spravedlnosti. Podobně nová strana Moravané vznikla koncem loňského roku sloučením Moravské demokratické strany a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska. Českou stranu národně socialistickou založili členové České strany národně sociální, která se dostala do konkurzu.
>Mezi nováčky také patří strana 4 VIZE a ženská Strana Rovnost Šancí. Teplické ČHNJ se přihlásilo jen v Ústeckém kraji, brněnské hnutí Folklor i Společnost pouze v Jihomoravském kraji, stejně jako LiRA, a strana Helax se omezila pouze na Moravskoslezský kraj, kde vysílá stejnojmenné soukromé radio, s nímž je personálně spojena.
>Na volební úspěch tak mají s ohledem na průzkumy či dosavadní volební výsledky stejné šance jako Koalice pro Českou republiku, která by pro vstup do sněmovny musela získat hlasy pětiny voličů. Sestavily ji Demokratická unie České republiky, Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků, Klub angažovaných nestraníků, Masarykova demokratická strana, Nezávislá iniciativa, Strana drobných živnostníků a podnikatelů a Strana práce. I v roce 2002 kandidovala jen jedna koalice, kterou tvořily KDU-ČSL a US-DEU. Ve všech krajích kandiduje 18 uskupení včetně pětice hlavních parlamentních stran. Právě tolik jich usiluje o hlasy voličů v Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a Královéhradeckém kraji.
>Největší výběr budou mít voliči v Jihomoravském kraji, kde se do voleb přihlásilo 23 uskupení. Dvacet a více uskupení kandiduje i v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a v Praze. Kandidující strany ale ještě nemají vyhráno. Jestliže by nesplnily všechny zákonem požadované náležitosti, nebudou k volbám připuštěny. Pokud ale jejich kandidátky budou v pořádku, krajský úřad je nejpozději 14. dubna zaregistruje.