Volby Home English

Vojenská základna USA by nám prospěla

31. 3. 2006 - rovnost

text vyšel mírně zkrácený v -Rovnosti- ,
s reakcemi čtenářů najdete na -NPSu

Tento týden přinesla česká média spekulaci o možnosti umístění protiraketové základny USA v některé z evropských zemí. Mezi údajně uvažovanými státy je i ČR. Není to poprvé, kdy se spekuluje o možnosti umístění zahraničních jednotek na našem území. Několik let napjaté vztahy Německa a USA vedly ke snížení počtu amerických vojáků a uzavření některých základen USA v Německu. Hned se objevily úvahy o přesunu těchto vojenských kapacit na východ do Polska či Rumunska. Čeští vládní politici jednání o základně teď i v minulosti popřeli. Je to velká chyba a neprozíravost našich současných politických elit. Pro občany ČR je bezpečnostním zájmem ocitnout se pod přímou ochranou armády USA. Nejde jen o vojáky, ale i bezpečnostní služby a zahraniční politiku USA. Umístění zahraničních jednotek našich spojenců na území ČR přirozeně posiluje jejich zájem na ochraně našeho území jak před přímým útokem, tak především před možnými akcemi mezinárodního terorismu. Umístění raketové či jiná vojenské základny by posílilo naši diplomatickou pozici vůči USA i v dalších otázkách, např. v teď předvolebně vytažené kauze víza.

Rizika z umístění vojáků USA jsou nemalá. Po zkušenosti z „dočasného umístění“ sovětských jednotek po okupaci v srpnu 1968 není veřejnost příliš nakloněná pohledu na cizí uniformy. Nejen levicoví voliči slyší na kritiku všeho „amerického“. Z nedávné minulosti známe i mediální hysterii kolem sídla rádia Svobodné Evropy v centru Prahy. Vojenská základna USA by se pravděpodobně stala místem zvýšeného zájmu zahraničních tajných služeb. Musela by být chráněna před možnými teroristickými útoky. S tím by souvisela rozsáhlá bezpečností opatření, která by se pravděpodobně dotkla i pohodlí českých občanů.

Finanční náklady z českých veřejných rozpočtů by jistě převážily investice USA. V situaci, kdy dochází k rušení mnoha vojenských posádek se všemi negativními dopady pro dotčené obce, by umístění vojáků USA mohlo být pro některé vítaným řešením.

Ochrana našich svobod a práv si vyžaduje finanční i politické náklady dnes i v budoucnu. Čeští politici by měli předvolební soutěž o nejbláznivější dárek veřejnosti aspoň tu a tam prokládat návrhy na řešení skutečných, dlouhodobých problémů. Bezpečnost naší republiky jistě patří mezi klíčové zájmy občanů – voličů. Nedávné útoky na ambasády Dánska potvrdily naši tragickou zkušenost z let 1938-39, appeasement nás neochrání.