Volby Home English

Nabídněte otevřenou politickou soutěž!

6. 4. 2006 - LiRA


Komu: Šéfredaktorům soukromých médií
Co: Otevřený dopis
Nabídněte otevřenou politickou soutěž!
Ukažte ČT a ČRo, že jde volební pořady dělat zajímavě a férově.


Kdo: Liberální reformní strana / LiRA
V Brně 6.4.2006
---------------------------------------------

Vážení šéfredaktoři a šefredaktorky soukromých médií,

obracíme se na vás 56 dní před volbami z výzvou, abyste aktivně změnili dosavadní mdlý charakter volební kampaně v médiích. Bylo by smutné, kdyby činnost vašich médií utvrdila veřejnost v (údajné) neschopnosti soukromých subjektů řešit různé problémy efektivněji než polostátní (veřejnoprávní) instituce. V tomto případě – vytvoření podmínek pro férovou a zajímavou volební kampaň, která voliče od uren nevyhání.

Jako liberálové se domníváme, že tristní konání „veřejnoprávních“ médií vytváří vhodné podmínky pro aktivní jednání médií soukromých. Je nám jasné, že různý charakter médií od TV, přes týdeníky až k i-portálům nabízí odlišné možnosti. Např. ČT si vyvolila 5stran, portály iDnes a iHned aspoň 8stran, deníky zaplavují texty podepsané Paroubkem.

Férovou volební soutěž potřebujeme stejně jako férové podnikaní.

Její charakteristikou by měla být soutěž myšlenek a jejich nositelů, kteří nabízí veřejnosti řešení jimi pociťovaných problémů, ať již okamžitých, např. povodně, či dlouhodobých, např. penzijní systém. Místo toho veřejnost vidí stále stejné tváře zástupců čtyř stran, které jsou každoročně sponzorované desítkami miliónů z daní všech v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu.

Neefektivita současné zacyklené politické reprezentace, její všeobecně známá zkorumpovanost, uzavřenost a nevýkonnost způsobuje hluboké škody jak ekonomické, tak i na lidských zdrojích. Je pro nás překvapivý váš nezájem prokázat politickým stranám, že na volby dávají i násobky deklarovaných částek z pochybných zdrojů. Z nich jsou placeny stovky billbordu, volební noviny do všech stránek, inzeráty atd. Volební kampaň se tak odehrává na dvou odělených hřistích: a) media zdarma věnují prostor 4+1 k prezentování názorů, b) inzertní prostor si strany platí podle svých možností pro posílení značek v duchu TVshopu - "znáte z televizní reklamy".

Statistiky říkají jasně, že velká část (ne-li většina) vašich diváků-čtenářů nepodporuje současné strany zastoupené ve sněmovně. Přesto se mediální pozornost věnuje téměř výhradně jim. Z vlastní zkušenosti víme, že politiku může ovlivnit i zdánlivě bezvýznamný podnět, či aktér. Na mediálním trhu také významnou roli hrají média, která jsou ekonomicky neživotaschopná (např. Respekt).
Domníváme se, že základním principem demokratické soutěže je, že každý hlas má být slyšen. Vyslyšen je ten názor, který po diskuzi získá nejširší podporu.

Jsme přesvědčeni, že:

> a) pro vaše diváky-čtenáře jsou před volbami některé názory menších stran zajímavé a důležité
> b) umíte vybrat z cca 14 Moravcem nevyvolených, nerecesistických, nenacionalistických a nekomunistických subjektů ty podstatné
> c) umíte vymyslet formát pořadu, rubriky, chatu, atd., který bude uživatelsky příjemný a přitáhne pozornost

Vážené dámy, vážení pánové,

plně respektujeme soukromé vlastnictví a vaše právo dosahovat zisku takovou produkcí, kterou (v souladu se zákony) uznáte za vhodnou. Mediální oblast ve které působíte, podobně jako některé další (např. zdravotnictví), usiluje o vysokou společenskou prestiž nejen na základě efektivity – sledovanosti či příjmů z reklamy, ale i plněním role tzv. hlídacího psa demokracie.
Teď máte možnost udělat něco pro posílení prestiže a dobrého jména vašeho média, pro zvýšení vaší publicity, dobrého pocitu pro sebe i své kolegy a konečně také pro budoucnost všech občanů České republiky.

K tomu vám dopomáhej Trh.