Volby Home English

hn-100 volebních slibů

2. 5. 2006 - hn

v HN vyšlo 100 slibů kandidujících stran -LiRA jich má 8 /ČSSD10, ODS8, ostatní méně -100slibu-

HN ukázaly, že lze nabídnout čtenářům strávitelným způsobem prezentaci programových bodů kandidujích stran. LiRA věří, že i pro ostatní deníky to bude příkladem a nabídnout podobný formát, třeba více strukturovaný 50bodů k ekonomice, vzdělání, státní správě, zahraniční politice-EU, atd.
Ve 100 bodech má LiRA 2-3nejvyšší počet citací (1. ČSSD10, 2.-3. LiRA a ODS 8, SZ 7, SNKED6, nez. a nezDem3)

Nikdo vám nemůže dát to, co Já mohu slíbit, říkávalo se o předvolebních výrocích slovenského expremiéra Vladimíra Mečiara. Jak je to se sliby v Česku? HN jich z volebních programů vybraly rovnou stovku. Hlavním kritériem našeho výběru nebylo ani tak to, kdo slibuje, ale co slibuje - a jak.
Čím konkrétnější, tím lepší!

Liberální reformní strana - LiRA
5. Zavedeme školné ve výši 5000,-, které otevře vysoké školy všem.

18. Stát bude přispívat na studium v zahraničí studentům odmítnutým z důvodu nedostatku kapacit.

21. Zrušíme koncesionářské poplatky, místo nich příspěvek státu na veřejnoprávní aktivity.

36. Budeme tolerovat regulované distribuce lehkých drog (vzor Nizozemsko).

38. Budeme tolerovat prostituci v režimu živnostenského zákona (vzor Rakousko).

42. Snížíme počet ministerstev ze 14 na 9, počet členů vlády ze 17 na 11.

47. Zprivatizujeme VZP.

52. Do 4 let snížíme stav státních úředníků na polovinu (po vzoru Nového Zélandu), termínované smlouvy na 1 - 3 roky.


Ostatní
1. Nebude-li politik pracovat dobře, skončí na dlažbi. Strana zdravého rozumu

2. Umožníme českým podnikatelům k zahájení jejich činnosti tři roky daňových prázdnin. České hnutí za národní'jednotu

3. Daňové prázdniny pro každého živnostníka na období jednoho roku. ODS

4. Vytvoříme oddělené kuřácké a nekuřácké místnosti, například v restauracích. Balbínova poetická strana

6. Obnovíme trest smrti za závažné hrdelní zločiny. Právo a Spravedlnost

7. Otevřeme odborné diskuse nad matematikou jako povinným maturitním předmětem na gymnáziích. Nezávislí

8. Nižší a spravedlivé daně ve výši 15 procent pro každého. ODS

9. Vytvoříme 150 000 pracovních míst. ČSSD

10. Zrušíme imunitu poslanců a senátorů, protože ji nepotřebují k výkonu své funkce. SNK Evropští demokraté

11. Zrušíme daně z převodu nemovitostí a dědické daně. Unie svobody-DEU

12. Snížíme hranici trestní odpovědnosti na 3 roky, v případě organizované skupiny na 1 rok. Helax - Ostrava se baví

13. Zavedeme 15týdenní základní vojenský výcvik, 300 dní další vojenské služby celkem (přičemž každé 2 roky je povinností absolvovat třítýdenní cvičení) a ponechání výstroje a osobní výzbroje vojákům i po převedení do zálohy. Pravý blok

14. Umožníme střídavé čerpání rodičovské dovolené až do 8 let věku dítěte. ČSSD

15. Prosadíme zrušení územního hájení uvažovaného kanálu Dunaj -Odra. Strana zdravého rozumu

16. V osnovách dějepisu, zejména na základních školách, budeme klást důraz na období největší slávy Českého národa - husitství, národní obrození. České hnutí za národní jednotu

17. Ulevíme malým firmám na daních ve výši 2000 Kč měsíčně za 1 zaměstnance. Balbínova poetická strana

19. Prosadíme vyrovnaný rozpočet. Nezávislí

20. Obnovíme český stát jako Korunu českou, svazek historických zemí Království českého, Mar-krabství moravského a Vévodství slezského s králem korunovaným korunou svatováclavskou podle starobylých korunovačních zvyklostí. Koruna česká

22. Do roku 2010 postavíme rychlostní silnici R35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí. ODS

23. Zvýšíme slevu na dani za dítě z 6 000 na 10 000 Kč. ČSSD

24. Sloučíme potravinářskou, obchodní, veterinární a hygienickou inspekci, Úřad pro míry a váhy a Inspektorát bezpečnosti práce v jediný Nejvyšší inspekční úřad. SNK Evropští demokraté

25. Zavedení Národního registru de-likventních dlužníků. Unie svobody-DEU

26. Poskytnutím státních záruk podpoříme zejména nákup lahvového piva, konzumního rumu a vlašského salátu na splátky. Helax - Ostrava se baví

27. Vytvoříme moravskou zemskou televizi a rozhlas. Moravané

28. Možnost společného sociálního pojištění manželů. ODS

29. Zavedeme každoroční příspěvek ve výši 5 000 Kč na výdaje, které učitelům vzniknou v souvislosti s dalším vzděláváním. ČSSD

30. Zřídíme ministerstvo rodiny a rovných příležitostí. Rovnost šancí

31. Zakážeme jakékoli domíchávání moštu či hroznů z jiné vinice do moravských vín. Nezávislí demokraté (předseda V. Železný)

32. Sloučíme státní a obecní policie, obce se budou moci podílet na zajišťování bezpečnosti. České hnutí za národní jednotu

33. Změníme volební systém: Česká republika bude jediný volební obvod, hranice pro vstup stran do parlamentu bude 1 %, vítězná strana získává automaticky 100 křesel, zbylých 100 křesel si mezi sebou rozdělí zbylé strany podle získaných hlasů. Balbínova poetická strana

34. Průměrná mzda dosáhne nejméně 26 500 Kč. ČSSD

35. Budeme usilovat, aby se už nestavěly žádné spalovny odpadů. Navrhneme systém, jehož součástí bude distribuce sběrných pytlů pro jednotlivé druhy odpadů až do domácností. Strana zdravého rozumu

37. Investujeme do ochrany ovzduší, lesů a vod 100 miliard Kč. ČSSD

39. Daňový systém bude na jednom listu formátu A4. 4 vize

40. Přímou demokracii po vzoru Švýcarska či některých států USA. Pravý blok

41. U příjmů nad 500 tisíc korun ročně se bude prokazovat zdroj. České hnutí za národní jednotu

43. Výstavbu alespoň 50 000 nových bytů ročně. Komunistická strana Čech a Moravy

44. Zákaz topení uhlím od r. 2010. Strana zelených

45. Plátce daně si od základu kromě 100 000,- Kč na svoji osobu odečte dále: 30 000,- Kč na manželku, 30 000,- Kč na rodinu s dětmi. Vypočtená daň se dále sníží o slevu na dani za každé dítě ve výši 7000 Kč v roce 2006. V roce 2007 pak 8000,- Kč, 2008 - 9000,- Kč, až v roce 2010 -10.000,- Kč. Snížíme i odvody na sociální pojištění v závislosti na počtu dětí. KDU-ČSL

46. 16% rovná daň. Nezávislí demokraté (předseda V. Železný)

48. Do kalendáře zavedeme osmý den určený výhradně k odpočinku. Helax - Ostrava se baví

49. Chrám sv. Víta bude patřit lidu, nikoliv církvi. Komunistická strana Čech a Moravy

50. Rodiče a žáci budou mít právo na výběr alespoň dvou středních škol při prvním kole přijímacích zkoušek. Nezávislí

51. Zrušíme celý vojenský prostor Brdy a citlivě, v souladu s přírodou, ho otevřeme veřejnosti. Strana zdravého rozumu

53. Od roku 2008 bude stejný důchod pro všechny (u starších ročníků je třeba zohlednit, kolik-si mohli našetřit za dobu svého produktivního věku) a každý občan nechf se sám může rozhodnout, od kdy, kolik a u koho si bude spořit ve svém důchodovém připojištění. Balbínova poetická strana

54. Radikálně omezíme imigrace do Česka (zavedení výběrové imigrace s přísnými podmínkami včetně jazykové zkoušky). Právo a Spravedlnost

55. Více policistů v ulicích. ODS

56. Zvýšíme počet studentů vysokých škol o 25 % na více než 350 000. ČSSD

57. Zřídíme dálniční policii, zvýšíme počet policistů v základních útvarech o 4000, zvýšíme počet hasičů. ČSSD

58. Zrušíme 13. a 14. platy u všech státních zaměstnanců. České hnutí za národní jednotu

59. Budeme usilovat o prosazení přímé volby prezidenta, starostů, hejtmanů a primátorů. SNK Evropští demokraté

60. Zákaz jízdy kamionů po silnicích od pátku 15.00 do neděle 24.00. Strana zelených

61. Uznáme vodu jako veřejný majetek, který nelze privatizovat. Humanistická strana

62. Zavedeme plnou pracovní povinnost vězňů s následnou povinností plně hradit pobyt ve vězení Národní strana

63. Zakážeme další povrchovou těžbu uhlí. Moravané

64. Dále zvýšíme rodičovský příspěvek, aby v roce 2010 dosáhl poloviny průměrné mzdy. ODS

65. Dokončíme 300 km nových dálnic a silnic. ČSSD

66. Zavedeme možnost korespondenčních voleb, a to jak pro krajany v cizině, tak i doma. Volit by bylo možno týden před termínem. SNK Evropští demokraté

67. Zachováme regulace nájemného, podobně jako dalších nákladů spojených s bydlením. Komunistická strana Čech a Moravy

68. Zavedeme 80 % nápojů ve vratných zálohovaných lahvích do roku 2010. Strana zelených

69. Zrušíme Senát Parlamentu ČR, snížíme počet poslanců v Poslanecké sněmovně na 150 členů. Moravané

70. Uzákonění jazyka českého za jazyk státní. Národní strana

71. Zrušíme minimální daň a registrační pokladny pro živnostníky. SNK Evropští demokraté

72. Možnost daňové asignace - určit si sám, kam půjde 1 % daní. Unie svobody-DEU

73. Rychlejší řízení před soudy; soudní rozhodnutí do půl roku. ODS

74. Přijmeme zákony, které donutí nadnárodní banky poskytovat optimální finanční servis za rovných podmínek, a to bez jakýchkoliv vedlejších poplatků. Pravý blok

75. Daň z příjmů fyzických osob snížíme tak, aby efektivní míra zdanění byla v intervalu 0-25 %. KDU-ČSL

76. Dokončíme výstavbu nebo rekonstrukce kanalizací a čistíren ve všech obcích, které mají více než dva tisíce obyvatel. ČSSD

77. Zakážeme jakoukoliv reklamu na tabákové výrobky a zakážeme kouření ve všech veřejných prostorách, zdvojnásobíme spotřební daň na cigarety. Moravané

78. Soudnictví se musí předělat z gruntu: například tak, že odvolání může být pouze 1x. V případě, že je shledáno jako neoprávněné, pak musí být trest navýšen minimálně o 10 %. Pokud bude konstatováno jako oprávněné, pak musí být potrestáni soudci. Strana zdravého rozumu

79. Zasadíme se o sjednocení českého a slovenského národa formou jedné republiky či konfederace. České hnutí za národní jednotu

80. Budeme prosazovat zavedení předstírané nabídky úplatku od agentů-provokatérů. SNK Evropští demokraté

81. Počet chráněných krajinných oblastí zvýšíme na nejméně 30, a to vyhlášením CHKO Novohradské hory, Brdy, Střední Poohří -Doupovské hory, Západní Krušné hory, Dolní Poorličí a Dolní Pomo-raví. Strana zelených

82. Zrušíme daně z nemovitosti placené ze zemědělského půdního fondu. KDU-ČSL

83. Zavedení minimální povinné rodičovské péče pro oba rodiče a pojem »dovolená« nahradit výrazem "rodičovský závazek* ve výši dvou měsíců jak pro matky, tak pro otce. Rovnost šancí

84. Otcovskou dovolenou v délce 2 týdnů. ODS 85. Přepsání současné ústavy tak, aby byl vedle mužského používán i ženský rod. Rovnost šancí

86. Většinu utečeneckých táborů zrušit a imigranty repatriovat. Národní strana

87. Pro sportovní dobrovolníky (trenéry, cvičitele) prosadíme příspěvek ve výši 500 -1000 Kč měsíčně. KDU-ČSL

88. Zrušíme přijímací zkoušky na Vš. Náhradou státní maturity. SNK Evropští demokraté

89. Do roku 2007 vybudování cca 35 tis. m2 kancelářské plochy pro soudy. Unie svobody-DEU

90. Kratší pracovní týden, např. 4-denní pracovní týden s 9-hodinovou pracovní dobou. 4 vize

91. Průměrný důchod, který neklesne pod 42 % průměrné mzdy. ODS

92. Privatizace ČEZ po částech. Strana zelených

93. Zrušíme přijímací zkoušky na střední a vysoké školy. Strana zelených

94. Prosadíme vytvoření společné evropské obrany a vystoupení z NATO. Humanistická strana

95. vyhlášení moratoria na prodej zemědělské půdy a pozemků cizincům nejméně na 15 let. Komunistická strana Čech a Moravy

96. Do důchodu půjdou muži v 60 letech a ženy v 58 letech. České hnutí za národní jednotu

97. Znovuzavedení domovského práva. Národní strana

98. Osoba samostatně výdělečně činná si bude moci vzít paragraf při nemoci dítěte. KDU-ČSL

99. Čtyřčlenná rodina s příjmem do 250 tisíc nebude platit daň. Nezávislí demokraté - V. Železný)

100. Anexí vybraných států zajistíme přístup ke strategickým surovinám a produktům: Saudská Arábie - ropa, Čína - adidasky, Maroko - hašiš. Helax - Ostrava se baví