Volby Home English

Dobré ráno - LiRA

11. 5. 2006 - čt1

ČT 1 | 10.5.2006 | 05:59 | pořad: Dobré ráno s Českou televizí

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Každý den vám v ranním vysílání České televize představujeme jednotlivé strany, hnutí a uskupení, které se budou ucházet o vaši přízeň v červnových volbách do Poslanecké sněmovny. V tomto seriálu pokračujeme i dnes. Dnes jsme pozvali předsedu Liberální reformní strany Milana Hamerského. Vítám vás, dobrý den.

ROZHOVOR

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Možná taková základní otázka, proč vůbec jdete do voleb?

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
Jdeme do voleb proto, že chceme ve volební soutěži prezentovat náš program i výsledky, které už jsme dosáhli. Za čtyři roky fungování nás volilo osmdesát tři tisíc lidí, máme senátora, jsme osmou nejsilnější českou parlamentní stranou, máme krajského zastupitele. A teď chceme v dalším stupni nabídnout lidem v celé republice a především na jižní Moravě liberální program strany, která zde ještě nikdy nebyla, to znamená klasické liberální strany, jakou známe ve státech Evropské unie.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Přesto přese všechno se ale o přízeň voličů budete ucházet jenom na jižní Moravě. Není to škoda?

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
Škoda to je, ale za ty čtyři roky jsme si ověřili, že má smysl dělat činnost efektivně a že nemá smysl po celé republice soutěžit se všemi recesistickými, utopistickými a jinými subjekty i s některými, které média k nám nějakým způsobem připodobňují, naznačují, že jsou také částečně liberální. To znamená, rozhodli jsme se jít cestou efektivního zaměření na kraj, kde nás lidé již znají, kde vidí výsledky naší činnosti, zatímco jinde bychom stavěli kandidáty sice nám blízké ale vlastně by to byli nováčci.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pojďme ke konkrétním volebním projektům nebo vašemu volebnímu projektu, se kterým se budete ucházet o přízeň. Co asi každého pálí, jsou daně. S těmi byste si poradili jak?

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
S daněmi bychom si poradili tak, že na rozdíl od našich konzervativních kolegů z ODS my bychom nedávali výjimky z výjimek, to znamená nulová sazba na potraviny a podobné populistické nápady před volbama. Drželi bychom odbornou shodu, která je v liberálních kruzích, to znamená rovná daň, jedno DPH, jedna daň z příjmu, ať už v jakékoliv výši, samozřejmě záleží, jak se to nastaví, aby ve státním rozpočtu nevznikla díra. Ale zdá se, že patnáct procent pro nás není problém. Takže, vlastně tady můžu říct, že takové ty útoky na to, že třeba konzervativci z ODS jsou jediní, kteří chtějí rovnou daň. Není to pravda, i liberálové by souhlasili s tím, že zjednodušení systému je pro lidi výhodné, je to efektivní, zkrátí se úniky, no a samozřejmě chceme lidem snížit daně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Zavedení do praxe by nás stálo kolik, mimochodem?

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
To je dost složité říct, protože samozřejmě tak, jak nastavíte spotřební daně, dopředu přesně nevíte, jak se lidé začnou chovat, to znamená, které zboží budou poptávat. Bezesporu to, které by se zdražilo, tedy potraviny, by došlo k určité redukci a naopak, věci, které by se zlevnily, respektive v čase by nevzrostly jejich ceny, protože dneska většina cen je vlastně v devatenáctiprocentní sazbě, takže by tam byl určitý polštář. Já si myslím, že odhady z ministerstva financí, říkají, že ten výkyv by byl opravdu symbolický a vlastně loňské snížení daní firmám ukázalo, že snížení daní naopak zvýšilo výběr. Takže, náš odhad je, že by to byla nevýrazná částka v řádu třeba dvaceti miliard.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
V oblasti zahraniční politiky se chcete orientovat jakým směrem?

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
Tento týden se slavil Den Evropy, my máme k Evropské unii naprosto originální koncept, který i v Evropě u liberálů je, řekněme, menšinový. My si myslíme, že krize, která je dneska v Evropské unii, krize institucí je daná tím, že je tam pětadvacet zemí, přijmou se další dvě, ty instituce v podstatě jsou přetížené, je dobré řešit federalizací, to znamená, říkáme Spojené státy evropské, koncept, který je schopen lidi přesvědčit.
Jsme proti současnému návrhu ústavy, jsme rádi, že ho lidé odmítli, ústava nebyla dobrá, bylo to pokračování, řekl bych českým slovníkem, třetích cest, českých cest budování speciální EU, kde nikdo nerozuměl, proč orgány jsou nastaveny tak či jinak.
Spojené státy evropské je federace, kde by bylo naprosto zřejmé, co se řeší v Bruselu, co se řeší v České republice, v Praze, co se řeší v krajích.
Vzorem je pro nás Švýcarsko, které má pětadvacet kantonů, stejně jako Evropa má pětadvacet zemí velmi různorodých, mají čtyři oficiální jazyky, mají krásnou životní úroveň. Takže, já si myslím, že pokud chceme nadchnout lidi pro Evropu, chceme jim říct, že to je zajímavý projekt, protože se tam neválčí, protože lidi více méně spolu spolupracují a pokud jim to politici nekazí, tak si i nabízí přes státy služby. USE - Spojené státy evropské, si myslím, že by byl projekt, který by mohl být zajímavý.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Máte kandidáta na prezidenta?

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
Máme kandidáta na prezidenta. Strašně nás překvapilo, že byť Lidové noviny daly v pátek můj článek, nastala mediální spirála ticha, vůbec se o tom nemluví. My jsme přesvědčeni, že Václav Klaus není dobrým prezidentem, myslíme si to dlouhodobě, člověk, který nerozumí právu a nerozumí své funkci. Mmyslíme si, že člověkem v podstatě jediným pro nás přijatelným, který je schopný ho porazit, je Petr Pithart.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
V oblasti kriminality, tam byste si s ní poradili jak? To je taky takové další předvolební téma.

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
Kriminalita je pro nás liberály klíčová věc. My si myslíme, že stát má řešit tři, čtyři funkce, dnes jich řeší padesát včetně vrcholového sportu, tyto věci může vynechat. Ale bezpečnost občanů není možné zajišťovat soukromě. Nechceme, aby se lidé v nějaké masové míře bránili sami domobranami, to znamená, především je potřeba přijmout nový trestní zákon, který populisticky byl odmítnut jenom pro vypadnutí jednoho paragrafu. Byl to velmi kvalitní kodex, který přesně zpřísňoval tresty za násilné trestné činy a snižoval takzvané veřejné zločiny, pomluvy a podobné.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže, pakliže byste dostali od voličů důvěru ...

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
Trestní zákon je napsaný odborníky a je třeba ho přijmout a co nejdřív, jinak nám hrozí, že bude přijatý za tři roky. Samozřejmě je to otázka policie, vidíme, jak dneska policie funguje. Policii je třeba kontrolovat nezávisle, na tom je taky odborná shoda. To znamená, inspekce dnes ministra vnitra by měla být pod jiným resortem. Zdá se, že spravedlnost je nejlepší, ale může se hledat jiný model. No a samozřejmě je to taky otázka, do jaké míry přežívá městská policie jako jakýsi novotvar v devadesátých letech, jestli je účelné, aby se peníze tříštily, aby ve velkých městech bojovala spolu státní a městská a když něco potřebujete vyřešit, tak vás odkážou navzájem na sebe a nikdo problémy neřeší.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Zaměstnanost?

Milan HAMERSKÝ, Liberální reformní strana
--------------------
Nezaměstnanost je velkým problémem. Je samozřejmě výsledkem působení této vlády a my se vymezujeme vůči současné vládě jako opoziční strana. Myslíme si, že to dělali špatně a že tohle je příklad, kde neuspěli. Musí se jít cestou zpružnění trhu práce, byl přijat špatný zákoník práce. Je nutné v podstatě to, co ve Francii navrhovali a neúspěšně, je nutné být schopen propouštět lidi mnohem snáze, jiná cesta, aby byli nabíráni lidé není, než že podnikatelé se přestanou bát výkyvů na trhu.
Samozřejmě je to otázka snížení odvodu státu za zaměstnance. Nám nejde jenom o daně, nám jde o to, aby lidem zůstalo řádově o 10% více peněz než dneska, výběr státu je zhruba 43% toho, co se tady vydělá, abychom se dostali na 33%, což je v Evropě asi hranice, kam se dá dostat, Irska třeba.
Odvody zaměstnavatele by měly být podle našeho názoru poloviční a mělo by být převedeny na zaměstnance, to znamená zaměstnanec by měl platit celé odvody a zaměstnavatel nic. Účetně to není problematické, ale je potřeba, aby lidé věděli, co za svou práci dostávají nebo, že náklady jejich zaměstnání jsou mnohem vyšší než to, co mají na výplatní pásce.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak tolik zatím odpovědi předsedy Liberální reformní strany Milana Hamerského, se kterým se loučím alespoň pro program ČT 1. Díky moc, že jste přišel. Na shledanou.