Volby Home English

Zelenání stran je optický klam

12. 5. 2006 - hn

Jan Macháček píše v článku Všichni vidí zeleně (HN 9. května) o zelenění všech politických stran z důvodů nárůstu podpory pro Stranu zelených. Není to náhodou tak, že zelenání ostatních stran předcházel výrazný posun této strany do politického středu, kde se bojuje o nerozhodnuté voliče? Tím se stali pro všechny konkurencí, proti níž je nutné použít tradiční taktiku dvou kroků: převzetí části programu a zpochybnění slabých míst, například nesourodost kandidátky, radikalismus a bizarnost části programu.

Bursík a jeho věrní odmítli v září 2005 nabídku na vytvoření liberálně-zeleného volebního projektu navrženého LiRA. Rozhodli se, že nechtějí být liberálně-zelenou stranou, ale pouze získat k liberálům inklinující voliče. A to se jim částečně daří. Podporu získávají, protože jsou noví. Jsou věrohodní v problematice blízké životnímu prostředí. V jiných oblastech si ale musí "půjčovat" od jiných stran. A to nejen nápady, ale i osobnosti.

lídr kandidátky Liberální reformní strany