Volby Home English

Liberálové dokazují Železného nepravdu

15. 5. 2006 - LiRA

TZ LiRA/LiberálovéČR
Liberální reformní strana
aktuální stanoviska
===============

>>k 15.5.06 Železný nemluví pravdu (nepožádal o vydání)
viz dnešní text v MFDjm

Liberálové se rozhodli také v kampani použít vymezení proti konkrétní politické straně a to proti fanklubu V.Železného. Na rozdíl od našich konkurentů z ČSSD jsme zvolili zlehčující a úsměvnou formu. -plakátZde-

Zvolili jsme žánr i půdu VŹ blízkou, sobotní vysílání TV NOVA, film „Chyť mě, když to dokážeš“ s dovětkem -Liberálové imunitu nepotřebují- .

V dokumentech níže lze jasné doložit nepravdu VŽ. Nepožádal senátory „jasně a zřetelně o zbavení imunity“, snažil se naopak obstrukcemi oddalovat a mařit jednání senátu.

Liberálové zrušení imunity považují za důležitý krok ke snížení korupce, ne však jediný. Originálně navrhujeme výrazné ZVÝŠENÍ PLATŮ POLITKŮ -viz program.

---------

doplňující informace:
A) tvrzení VŽ
ČT 1 | 14.5.2006 | 12:00 | Předvolební diskuse malých politických stran

Vladimír ŽELEZNÝ, předseda strany /Nezávislí demokraté/
--------------------
Já ji mám velmi jednoduše zodpovězenu, prakticky zodpovězenu. Já v momentě, kdy jsem vstoupil do Senátu, tak jsem, a začalo správní řízení nebo ono řízení o imunitě v mých případech, tak jsem požádal o vydání, …. stačí sáhnout do záznamu, který je k dispozici i veřejně na Internetu o senátním jednání, kde jasně a zřetelně žádám o zbavení imunity

B) fakta
jednání Senátu, 3. schůze Senátu 23. 1.2003 -stenozáznam-

Vladimír ŽELEZNÝ, senátor – podstatné části z jeho obsáhlé řeči
---------------
Mandátový a imunitní výbor má podle zákona zajistit senátorovi při podobných řízeních minimálně dvě zásady. Senátor má mít možnost se vyjádřit ke svým kauzám a nakonec má výbor provést šetření. Možná z neznalosti nebo nezkušenosti vykládám některé zásady přemrštěně, možná se příliš ohlížím na analogie stínů, jak probíhalo toto řízení v případě všech ostatních senátorů.

Jsem přesvědčen, že mi, zřejmě díky spěchu, nebyl poskytnut rovný a řádný postup předepsaný zákonem. Zákon nebyl zatím naplněn a dosavadním jednáním mě významně zkrátil jako senátora v mých právech.


Hodlal jsem předložit Mandátovému a imunitního výboru kromě mnoha jiných důkazů také tento dokument. Obsahuje 53 stran a je oficiálním oceněním jedné části majetku Dr. Železného, a sice jen účasti v CETu 21. Je datován 19. 11. 2002 a je součástí spisu, kam jej musel vložit sám vyšetřovatel. Ocenění - zdůrazňuji tržní, tedy likvidní ocenění - bylo provedeno na žádost Policejního prezidia České republiky, bylo vedeno podle certifikátu ISO 9001, podle britských standardů Institute of Revenues, Rating and Valuation a podle amerických standardů International Real Estate Institute. V závěrečné tabulce zjistíte, že už jen tento majetek Dr. Železného představoval vždy tržní hodnotu převyšující pohledávku věřitele.

....
Vážený Senáte, nebudu vás unavovat dalšími důkazy, a máme jich mnoho, které patří do jednání výboru. Chci jen rovnou a přiměřenou možnost postupovat podle procedury předepsané zákonem, aby se dostalo ochraně mého mandátu, nikoliv mé osoby, opakuji mého mandátu, protože můj mandát je součástí tohoto Senátu, před případnou zvůlí exekutivy jen stejné péče výboru, jaké se dostalo a dostává v jiných případech, abych se tak nestal senátorem druhé kategorie.

Často jsem zaslechl argument: proč to nenecháme na soudu, ať soud posoudí, zda Železný něco spáchal, či nikoliv. Pominu opět skutečnost, že Senát nevydal senátora, dokonce už k soudu, dokonce soudu druhé instance, nenechal soud rozhodnout, a sám stanovil, že v rámci ochrany mandátu senátora nevydá. Chápu však, že v situaci mediálního a vlivového tlaku, který je kolem mých kauz již po tři roky vytvářen, a kterým jsem byl odsouzen předem, je tento argument občas užíván. Nemluvím zde o vině či nevině. Hovořím o jednotlivých případech manipulace, příkladech, které jsou srozumitelné a nesouvisí s vinou či nevinou.

........
V této souvislosti vám chci prohlásit svoji vůli být Senátem vydán, jak jsem už mnohokrát prohlásil. Současně však, zdůrazňuji současně, žádám o řádné dokončení postupu předepsaného zákonem v Mandátovém a imunitním výboru. Hovořím o proceduře, která mi byla odepřena. Žádám, abych se před výborem mohl vyjádřit i ke čtyřem novým kauzám, abych mohl předložit dnes již shromážděnou dokumentaci a důkazy o manipulaci žádosti a mých kauz a abych v této věci tak významné a precedenční pro Senát, provedl výbor řádné šetření, jak předepisuje zákon.

Pak ať výbor usoudí, zda vyhoví mé vůli a doporučí vydání nebo naopak shledá v tomto případě důvody ochrany mandátu senátora před případnou zvůlí tak pádné a důležitější, že bude preferovat je. Totéž očekávám od pléna Senátu a je to na vás.

.....
Dále bych chtěl říci, že to, oč vás žádám, je v zásadě bezbolestná záležitost. Pokud není nějaký opravdu naléhavý zájem, aby před zítřejší volbou prezidenta byla tato věc spláchnuta ze stolu, pak možná i Senát, zejména v okamžiku, kdy jsem řekl, že má vůle je být vydán, může mít zájem na tom, aby zde po tomto projednávání nezůstala zbytečná pachuť, pachuť toho, že toho Železného osolili, že mu jako jedinému senátorovi nedali šanci k tomu, co ostatním senátorům nebylo nabízeno, poskytováno, ale co bylo považováno za naprosto běžnou a samozřejmou záležitost.