Volby Home English

Liberálové prosazují eutanázii

16. 5. 2006 - lira


MFD: Žádat o svou smrt politici lidem nedovolí
"S výjimkou Unie svobody, která však podle průzkumů nemá šanci dostat se do parlamentu, neříká jasné ano legalizaci eutanazie žádná z politických stran."

Oprava MFD:
1) Liberální reformní strana dlouhodobě prosazuje uzákonění eutanázie. Texty na toto téma jsme publikovali v HN, Rovnosti, v diskuzi na BBC, MFD potvrdila otištění našeho komentáře, ale bez vysvětlení k tomu nedošlo.
2) Máme připravené teze zákona, který chceme podat prostřednictvím senátorů
3) Naše volební spoty v ČT se věnují tématu eutanázie

viz: -naše materiály-