Volby Home English

Beneš patří do učebnic

18. 5. 2006 - rov

Edvard Beneš je kontroverzní osoba, které patří důležité místo v naší historii. Diskuze o jeho roli je jistě užitečná také pro většinu lidí, kteří nezažili čtyřicátá léta minulého století. Vztyčování soch je však něčím jiným, je oslavou dotyčné osoby a jejích činů. Bývalý československý prezident však osobou až příliš kontroverzní, než aby bylo možné jeho selhání před válkou, problematický postup za války a nepřímou podporu nástupu komunistů po válce jen tak pominout.

To, že je žádost vztyčení sochy Edvarda Beneše diskutována nejen v Brně, ale i v Českých Budějovicích, naznačuje, že jde o koordinovaný politický čin více než o konkrétní osobu jednoho z bývalých prezidentů. Část našich spoluobčanů nekriticky prosazuje svůj (zjednodušeně řečeno národně socialistický) výklad druhé světové války a poválečných poměrů, který při dnešních znalostech neobstojí.

Úcta k našim seniorům by nám neměla bránit vyjádřit liberální názor mladší generace. Uctívání Beneše je soukromou věcí. Nechme posouzení jeho role dějinám a skončeme se zneužívání jeho odkazu v politických půtkách.

předseda IKHB