Volby Home English

Volby 2006 z pohledu pivaře

31. 5. 2006 - sp

-světpiva- Volby 2006 z pohledu pivaře

Neděste se, nebudu vás zatěžovat žádnou politickou agitací. Rád bych vás jen seznámil s výsledky svého předvolebního pokusu.

O co jde? Napadlo mě pokusit se pro vás sestavit jakýsi předvolební servis. Tedy oslovit politické strany a položit jim několik otázek, které by mohly být z pohledu českého pivaře zajímavé. A jak to dopadlo? Bohužel, nijak slavně. Ale nějaké závěry z toho všeho však přeci jen učinit lze.

Nejprve něco málo k „metodice pokusu“. Ta byla velmi jednoduchá. Pomocí e-mailu jsem oslovil všechny subjekty (až na jeden, který e-mailovou adresu neuvádí) kandidující v letošních parlamentních volbách. Pokud to bylo možné, kontaktoval jsem tiskové oddělení, nebyla-li k dispozici jiná adresa, spokojil jsem se se základními kontakty, uváděnými na webových prezentacích. Politickým stranám jsem zaslal následujících 6 dotazů:

1. Jakou má vaše strana představu o nutném daňovém zatížení piva? Měla by se spotřební daň zvyšovat? 2. Souhlasíte se současným daňovým zvýhodněním menších výrobců? Mělo by se zrušit, nebo naopak rozšířit a prohloubit? 3. Jste pro zákaz nebo omezení reklamy na pivo jakožto alkoholický nápoj? 4. Domácí vařiči piva si ročně mohou legálně uvařit 200 litrů piva, aniž by byli povinni platit spotřební daň. Pro domácí výrobce vína je přitom tento objem desetinásobný (2000 l) Podpořili byste takové změny v legislativě, aby domácí vařiči piva požívali stejných výhod, jako domácí vinaři? 5. Jsou podle vás v souvislosti se současným trendem zavádění nových vratných lahví na pivo potřebné nějaké legislativní změny? 6. Měl by Budějovický Budvar nadále zůstat národním podnikem?

Špatnou zprávou je, že pivaři většině kandidujících politických stran za pozornost zatím nestojí. Dokonce ani za slušné odmítnutí e-mailové prosby. To však nejspíš částečně souvisí i s tím, že nejen politické strany u nás ještě mají e-mailové adresy spíš jen na ozdobu.

Za odpověď jsme stáli jen pěti kandidujícím subjektům: KSČM, Liberálně reformní straně (LiRa), Národní straně, SNK Evropským demokratům a Straně zdravého rozumu. Nejrychleji zaslala odpovědi Národní strana, nejvíce práce s odpověďmi si dal Jan Kasl ze strany SNK – ED.

Je určitě škoda, že se nepodařilo zaujmout více parlamentních stran. Na druhou stranu představuje tento výběr dostatečný průřez pravolevým názorovým spektrem. Takže obdržené odpovědi snad o něčem vypovídají. I proto, že se strany v mnoha odpovědích víceméně shodují. Co se tedy podařilo zjistit?

1. Daně. Většina oslovených se shoduje, že zvyšovat spotřební daň na pivo není potřeba. Opatrnější je jen Jan Kasl: „…Zdravotní dopady (nadměrného pití alkoholu, pozn. J. Kaňa) jsou celkem známé a kvantifikovatelné. Nemohu tedy vyloučit, že bychom podpořili další růst spotřební daně na cigarety a alkohol.“ Naproti tomu KSČM je tvrdě proti: „V žádném případě by se na pivo neměla zvyšovat spotřební daň a to ani v souvislosti z informací z EU, která proběhla v tisku, a která bude požadovat zvýšení spotřební daně na pivo od roku 2007.“.

Daňové zvýhodnění malých pivovarů podporují všichni, včetně liberálů z LiRa: „Nejsme příznivci výjimek, v tomto specifickém případě je však účelné neměnit podmínky“, tvrdí Milan Hamerský. „Daňové zvýhodnění by mělo platit pouze u malých českých pivovarů…“ specifikuje pohled Národní strany Petr Eliáš. „Chápu současné zvýhodnění jako podporu rozmanitosti, dokonce i jisté formě podpory české výjimečnosti, všelijaká "minoritní" piva mohou podpořit turistiku, je to zdroj aktivit v místě, patriotismu, nemám nic proti. Vím, že to je tvrdý boj s giganty. Nechci mít všude jeden Heineken…,“ říká Jan Kasl.

Rozdílné podmínky pro domácí vařiče piva a vinaře pak mnohé zaskočily. V ochotě zjednat nápravu však panuje všeobecná shoda. Jan Kasl o požadavku srovnání podmínek: „To má logiku, ani jsem to netušil.“ „Spravedlnost by měla být prioritou a to se týká i výroby domácí výroby piva a vína.Není důvod, aby jeden směl uvařit 200 l. a druhý 2000 l,“ zní stanovisko KSČM.

2. Reklama. Nad omezením reklamy na pivo se vážně zamýšlí jen Jan Kasl ze SNK-ED: „Obecně musím říct, že jsme pro omezení reklamy na návykové látky - určitě to platí o cigaretách. Když pivo vyjmete z této skupiny, což bych klidně udělal, pak musíte totéž udělat i s vínem. Určitě ne tvrdý alkohol, ale přijdou ti, co nabízí aperitivy... Co by se stalo, kdyby ta reklama zmizela úplně? Má někdo seriózně spočítané, zda by při úplném zákazu reklamy na veškeré alkoholické nápoje poklesla spotřeba a výnosy? Například těm malým? Je to těžké téma, ale někde se musí začít. U cigaret to také trvalo dlouho.“ Ostatní strany vnímají reklamu na pivo jako každou jinou reklamu, tedy bez nutnosti omezování.

3. Vratné lahve. Strany se většinou shodují, že není třeba žádných legislativních změn. Vratné lahve nejvíce trápí Petra Hanniga ze Strany zdravého rozumu, situaci vidí poměrně radikálně: „Nadnárodní velké pivovary (80%trhu) chtějí zaváděním nových, i v maličkostech se lišících lahví, likvidovat české nezávislé pivovary (např. Černá Hora). Je třeba držet se úmluvy o typizované lahvi z r. 1999. Typizované lahve jsou opatřením ekonomickým, ekologickým a rozumným. Strana zdravého rozumu podporuje vše, co je rozumné.“ Potřebu řešit situaci pociťují i komunisté: „Je třeba zavést, aby vratné láhve, které již velká pivovarská trojka nepoužívá, nebyly povinny zpětně odkupovat malé pivovary.“

4. Budvar. Až dojemná shoda panuje nad nutností ochrany Budvaru. Za zachování národního podniku se staví dokonce i liberálové z LiRa. Ti považují Budvar za: „Výjimku potvrzující pravidlo, že stát nemá vlastnit podniky.“ KSČM považuje za nutné zabránit privatizaci Budějovického Budvaru, rozhodně pro národní podnik je i Petr Hannig. Pouze Janu Kaslovi současný statut Budvaru nevyhovuje, nicméně Budvar podle něj „nesmí padnout do rukou Anheuser-Busch před dořešením sporů o trhy a značku, což hrozilo při nastartované privatizaci za Palase. Vím něco o pozadí... Takže mi dočasné státní vlastnictví nevadí, ale není to trvalý stav.“
S nejoriginálnějším nápadem ohledně Budvaru přišla LiRa: „Z ministerstva zemědělství bychom převedli kontrolu/řízení pod senát.

Co dodat na závěr? Snad jen přání, aby politická reprezentace vzešlá z nadcházejících voleb předvedla podobnou míru pivní osvícenosti. Takže - šťastnou ruku u voleb!