Volby Home English

Azylová politika

2. 6. 2006 - lira

Volby 2006: Názory osmi politických stran na imigraci
souhrn odpovědí -zde-

vzhledem k nepřehlednosti -odpovědi LiRA:

A) Cizinci a migrace obecně:
1) Jakou důležitost přikládáte politické diskusi na téma imigrace do ČR, udělování povolení k trvalému pobytu a českého státního občanství (např. na škále 1 nejdůležitější - 10 nejméně důležité)? Proč?

LiRA: nevšimli jsme si, že by nějaká diskuze probíhala, vzhledem k vyhrocenosti jiných témat je to dobře, téměř jistě by rozumné názory vytlačili populisté. My prosazujeme otevřený model – prodej pobytových a pracovních povolení s cílem:
a) nastavit důstojné podmínky
b) potlačit korupci (cizinecká policie) a moc „zprostředkovatelů“
c) monitorovat migraci a zmenšovat problémy z ní plynoucí


2) Co by podle Vás mělo být hlavním cílem české přistěhovalecké politiky? (vyberte prosím jednu možnost a odůvodněte ji)
i.) Ochrana české společnosti před terorismem, organizovaným zločinem a jinou kriminalitou, která je nebo může být s pohybem cizinců spojena
ii.) Dodržování lidských práv cizinců a pomoc cizincům v nouzi
iii.) Zajištění flexibilní pracovní síly pro českou ekonomiku dle potřeb českého trhu práce
iv.) Jiná priorita, jaká?

LiRA: umožnit maximálně svobodný pohyb lidí (příchod i odchod do ČR/EU) při efektivním zvládání a zmenšování problémů (kriminalita).

3) Zdají se Vám zákony související s imigrací (např. zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, zákon 40/1993 Sb. o státním občanství ČR) vůči cizincům příliš benevolentní, nebo vyhovující, či naopak příliš svazující a omezující? A proč?

LiRA: Jsme pro otevřenější model, snižující roli/moc policejních složek, posilující roli soudů, ombudsmana a neziskových organizací.

4) Bude Vaše strana prosazovat změny, pokud se dostane do Poslanecké sněmovny? Jaké?

LiRA: prodej pobytových a pracovních víz, uvažujeme o možnosti prodávat občanství (cílem by bylo přitáhnout úspěšné a schopné lidi z celého světa – inspirujeme se návrhem jednoho z největších liberálů R.Douglase – exministr financí Nového Zélandu). Nevidíme zásadní problém v existenci dvojího občanství.

5) Jakých chyb by se česká politika vůči cizincům měla v budoucnu vyvarovat? Jaké zahraniční příklady jsou špatné a jaké jsou naopak následováníhodné?

LiRA: Nesmíme dovolit/vypěstovat závislost imigrantů na sociální síti, je třeba je maximálně zapojit do společnosti. Problémem však je, že i česká společnost (95%) je mimořádně pasivní a čeká až to „tam nahoře“ někdo zařídí.

6) Je dle názoru Vaší strany možné migraci efektivně řídit? Anebo je migrace spíše živelným procesem, který moderní státy nejsou schopny příliš ovlivnit?

LiRA: Naše země může z mnoha důvodů migraci efektivně řídit. Nejsme a nebudeme příliš atraktivní pro „problémové“ (nám kulturně vzdálené) země. Aktivní politika je lepší než reaktivní – měli bychom soutěžit o talenty a vytvářet jím podmínky – např. zrychlenou naturalizaci – věda, kultura, sport. Nebránit se dvojímu občanství.

B) Nelegální migrace: V České republice žije podle uznávaných odhadů odborníků nejméně několik desítek tisíc cizinců nelegálně, nejvyšší odhady se pohybují kolem 250 000 cizinců.
7) Jak byste chtěli tuto situaci řešit? Vyberte z následujících možností:
a) Všichni tito cizinci by měli být deportováni do svých zemí původu
b)LiRA -Umíme si představit provedení tzv. regularizace, tedy hromadného legalizování pobytu těm nelegálním cizincům, kteří splní určité -MINIMÁLNÍ podmínky.
c) Nelegalita cizinců a jejich počet nepředstavuje nutně vážný problém.
d) Jiné řešení. Jaké?

8) Nelegální cizinci mají i děti. Jste proto, aby děti nelegálních cizinců mohly chodit do škol anebo jste pro to, aby školy směly navštěvovat jen děti, které mají potřebné doklady?

LiRA: v naší představě nic jako nelegální cizinec neexistuje, buď zde žije, nebo je turista, nebo bude za nějaký trestný čin vypovězený, děti potřebují nejen školy – ale kvalitní školy!