Volby Home English

Mezinárodní společnost pro svobodu jednotlivce

22. 7. 2006 - lira

Konference ISIL 2006, Praha, Česká Republika
zapsal Steve Cobb (přeložil Jan Kuželka)
více na webu -Liberálního institutu-

International Society for Individual Liberty (ISIL) je mezinárodní síť liberálních jednotlivců a organizací, která pořádá každoročně v létě své velké setkání. Poprvé jsem se ho zúčastnil v roce 2003 ve Vilniusu, Litva, a vlastně to bylo mé vůbec první mezinárodní setkání libertariánů. Po mnoha letech života v západní Evropě obklopen socialisty bylo pro mne velkou vzpruhou být několik dnů ve společnosti podobně uvažujících libertariánů. Že se tak stalo v Litvě bylo pro mne dvojnásob milé: navštívil jsem ji v roce 1990, roce plném naděje ale i napětí spojeném s osamostatněním země od Sovětského svazu.

Na konferenci ISIL 2006 v Praze jsem cestoval se stejným úmyslem, ale měl jsem několik dalších záměrů: prezentovat výtisky překladu "Dobrodružství Jonathana Gullibla" v Esperantu panu Prof. Kenu Schoollandovi, dále reprezentovat Free State Project a v neposlední řadě si užít krásy Prahy, kterou jsem už pár let neviděl.

Pravděpodobně víte, že Jonathan Gullible je obrovsky úspěšná prezentace liberalismu přeložená do cca 40 jazyků. Protože libertariáni a Esperantistsé sdílejí jisté osobní rysy (setkal jsem se s Esperantisty náhodou jen na akcích liberálů), myslel jsem, že překlad do Esperanta by si mohl získat své čtenáře. Vedlejším produktem byl překlad flashové animace "Introduction to the Philosophy of Liberty" do Esperanta. Tato prezentace čerpá text z epilogu Jonathana Gullibla, a zatím je tím nejpřesvědčivějším internetovým nástrojem šíření liberálních myšlenek, jaké kdo kdy stvořil.

Neměl jsem v plánu jakýkoli vážný nábor do FSP. Tohle bylo mezinárodní setkání a FSP nemůže pomoci lidem imigrovat. Vítáme však cizince v klubu “foreign friends”. Rozdal jsem stovku šňůrek na klíče s logem FSP. Vzadu v sále se nacházely dva prodejní stoly, oba s nabídkou literatury. K jednomu jsem přidal několik věcí z našeho promo obchodu. Jednoznačně největší pozornost si získal házecí talíř s logem a sloganem FSP. Každou chvíli se mně účastníci ptali, co to FSP vlastně je. Překvapivé množství ne-američanů vědělo o existenci FSP: jeden z mladých Čechů byl stážistou na Cato Institute (kde diskutoval o FSP s Davidem Boazem), dalším byl jediný český signatář projektu a třetí byl velkým fandou Free Talk Live.

Třídenní program konference spočíval především v denních přednáškách, vždy dvou po sobě následovaných coffee-breakem či jídlem. Přestávky nám umožnily tu nejdůležitější činnost, a to networking. I během večerů bylo o program postaráno. Konference se zúčastnilo kolem 120 lidí, z nichž asi 20 bylo Američanů. Ostatní pocházeli z celého světa. Zdálo se mi, že asi čtvrtinu tvořili studenti. Některé moje fotky z Konference ISIL Praha 2006 najdete zde:
http://photos.yahoo.com/simplulo

Tento rok hostil konferenci ISIL Liberální Institut. Přednášející byli obecně zajímaví a, jako obvykle, většina hovořila o teorii (tzn. přesvědčovali již dávno přesvědčené) a několik jich hovořilo o praktických krocích, často podávajíce zprávy z fronty v jejich rodných zemích.
Příští konference ISIL se koná v srpnu 2007 v americkém Richmondu ve státě Virginia. Organizátoři očekávají účast až 500 liberálů z celého světa.