Volby Home English

ANO - protiraketové základně

8. 8. 2006 - ikhb

TZ LiRA/LiberálovéČR
Liberální reformní strany
- LiRA podporuje prohlášení Institutu KH Borovského
==================

>> 8.8.PROHLÁŠENÍ – podpora umístění protiraketové základny USA v ČR

-----------------------------------
výzva je otevřená jednotlivcům i organizacím k připojení se, v pondělí 14.8. ji IKHB zašle do Parlamentu
(najdete na síti -na BListech-, -na Virtually-)

> Vážení zákonodárci obou komor Parlamentu České republiky, vážení zástupci demokratických stran – ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, US-DEU, SNKED, ODA,

obracíme se na vás s výzvou, abyste se zasadili o úspěšné dokončení jednání s USA o umístění její protiraketové základny v České republice. Je vaší odpovědností, postavit se k této mimořádně důležité zahraničněbezpečností otázce jednoznačně.

Jsme přesvědčeni:
*že tento vojenský objekt může v budoucnu výrazně posílit bezpečnost nejen USA, ale především občanů ČR a sousedních států
*že je v našem dlouhodobém bezpečnostním zájmu účastnit se aktivně na projektech, které zvyšují ochranu demokratických států před nevypočitatelným chováním států totalitních, které již mají či usilují o získání zbraní hromadného ničení
*že je v našem zájmu posilovat vzájemnou vojenskou spolupráci států NATO
*že negativní dopady umístění základny na občany lze rozumně minimalizovat
*že současný odtažitý postoj většiny společnosti je dán její nízkou informovaností a populismem některých politických skupin blízkých extrémní levici

8.8.2006
Prohlášení podporují
Milan Hamerský, předseda Institutu K.H. Borovského