Volby Home English

Kasl konečně odchází

17. 8. 2006 - čro

komentář LiRA
a) Kasl - i při odchodu uraží.., nás nepřekvapil -čtěte-NPes-04-2005-
b) média - celou dobu čtyřleté neúspěšné anabáze protěžován především od veřejnoprávních kamarádů, kolikrát byl v ČRo, BBC, u Moravce, (ex)primátor jiného českého, moravského či slezkého města? marnost

Rozhovor s Kaslem
17. 8. 2006, O kom se mluví, ČRo

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Po těchto sněmovních volbách snad ani tak ne, ale po těch minulých určitě se hodně diskutovalo u lidí s jistým viděním světa na téma sjednocení pravice. Mohla se tahle myšlenka vůbec uskutečnit, a na základě čeho?

Jan KASL, bývalý šéf Evropských demokratů, bývalý pražský primátor
--------------------
Tak určitě nějaké postupné spojování, sjednocování nastalo, jakou formou technickou nechme stranou. Zákony této země nepřejí žádnému spojování, to je, myslím, další projev toho, co si ED zažili s financemi, tak si všechny strany zažívají s tím, že se nemohou volně spojit, dohodnout se, splynout, aniž by ztratily všechny své minulé příspěvky, či respektive příspěvky, které ještě mají dostat. Ta legislativa nepřeje spojování a je to bohužel zřejmě úmysl, aby nevznikl silný konkurent. To spojení nastalo v případě SNK-Evropských demokratů nastalo. Myslím, že to je spojení, které bude do budoucna úspěšné, byť je provázeno samozřejmě různými drobnými lidskými otřesy a neshodami.
Věřím, že Unie svobody, ať ten vývoj bude jakýkoliv, že se do toho proudu připojí. Ti, kteří v Unii zůstali, ti, kteří naopak odešli z Unie, tak, a mají chuť dělat veřejnou práci, tak jsou určitě vítáni.

No a pak jsou takové už jenom spíš folklórní značky, jako je LiRA, jako Cesta změny, jako je ODA, tam není co spojovat v zásadě už ani. Někteří budou lpět na značce a bude jich pět a budou si svoji značku hájit dál, tak to nechme jako folklór, nechme jako folklór. To nic zásadního neřeší, důležité je mít, a to je určitě šance SNK-Evropských demokratů, být stranou, která roste z komunální politiky, která má důvěru v místě a podaří se jí jednou, věřím, za čtyři roky budovat, dobudovat to horní patro parlamentu.