Volby Home English

ČR odsouzena za odmítnutí registrovat Liberální stranu

8. 12. 2006 - čtk, bd

TZ Tiskové prohlášení k rozsudku Evropského soudu (ES) pro lidská práva ve věci Liberální strany


V Brně 10.12.2006

Členové přípravného výboru Liberální strany (LS) vítají rozsudek ES ve Štrasburku, který 7.12.2006 rozhodl, že odmítnutí registrace LS Ministerstvem vnitra ČR bylo porušením práva na svobodné sdružování.
Zároveň ovšem musí podotknout, že je škoda, že se ES nezabýval druhým bodem stížnosti, kterým bylo chování Ústavního soudu ve věci LS. Ústavní soud se ústavní stížností nezabýval z toho důvodu, že se v ní stěžovatelé odvolali na Evropskou úmluvu o lidských právech. Prohlásil, že Nejvyšší soud podle Evropské úmluvy nebyl povinen rozhodovat, pokud se na ni u něj stěžovatelé neodvolávali. Protože v procesu u Nejvyššího soudu přípravný výbor LS Evropskou úmluvu nezmiňoval, podle Ústavního soudu podle ní nerozhodoval.

Ústavní soud se domnívá, že není oprávněn řešit případy, které nikdy nebyly rozhodovány obecnými soudy. Protože LS byla první stranou, které byla za existenci ČR odmítnuta registrace a podle Ústavního soudu se Nejvyšší soud touto registrací dle Evropské úmluvy nezabýval, nebyl takový případ obecnými soudy do té doby řešen a svým rozhodnutím by Ústavní soud neoprávněně zasahoval do jejich rozhodování. Proto se necítil oprávněn ve věci rozhodnout a Evropský soud tuto argumentaci v podstatě uznal tím, že se věcí nezabýval.

Nyní mají obě strany sporu 90 dní na to, aby se odvolaly k Velkému senátu Evropského soudu. Postup Ústavního soudu považujeme za nekorektní, dále se ovšem odvolávat nebudeme.
Podle rozsudku máme nyní právo znovu Liberální stranu se stejnými stanovami založit, nicméně tak rovněž neučiníme. Během osmi let od počátku jejího založení vznikla Liberální reformní strana, která její pozici na politické scéně částečně přejala, a založení další Liberální strany tak částečně ztrácí smysl.

Za přípravný výbor Liberální strany
-Václav Linkov

Ve věci Liberální strany se lze dotazovat rovněž advokáta, který LS zastupoval u Ústavního a Evropského soudu
JUDr. Miroslava Sylly

**********************************

Paříž 7. prosince (zpravodaj ČTK)
- Česká republika prohrála u Evropského soudu pro lidská práva spor s Václavem Linkovem (zakládajícím členem Liberální reformní strany -LiRA/Liberálové ČR), který si stěžoval, že české úřady odmítly v roce 2002 jeho žádost o registraci Liberální strany.
Podle dnes zveřejněného rozsudku tak úřady porušily článek 11 evropské úmluvy o lidských právech, který se týká svobody sdružování. Stát musí Linkovovi vyplatit kompenzaci části hmotné škody a soudních výloh. Požadavek finanční kompenzace morální újmy soud odmítl. Linkovova stížnost se týkala i údajného porušení dvou dalších článků úmluvy nebo jednoho z protokolů k ní. Soud ale uvedl, že s ohledem na to, že se to zakládalo na stejných faktech jako ve věci článku 11, není nutné se k tomu už vyjadřovat.

Linkov, kterému je nyní 27 let, se na evropský soud obrátil poté, co neuspěl u českých soudů včetně ústavního, ke kterým se postupně odvolal poté, co jeho žádost o registraci Liberální strany ministerstvo vnitra odmítlo. Ministerstvo to zdůvodnilo údajnou nepřijatelností jednoho z jejích programových cílů, jímž bylo "zrušení právní kontinuity s totalitními režimy". Poukazovalo také na to, že její požadavek na nepromlčitelnost některých činů z doby totality by mohl být v rozporu se zásadami demokratického státu. České soudy se s tím ztotožnily.

Štrasburský tribunál sice uznal, že svoboda shromažďování nemůže být absolutní, ale uvedl, že registraci politické strany lze odmítnout jen v nejvážnějších případech. Podle jeho názoru nic neumožňuje předpokládat, že Liberální strana nechtěla svých cílů dosáhnout legálními a demokratickými prostředky a že jí požadovaná změna zákonů byla neslučitelná se základními demokratickými zásadami.

Tribunál je orgán Rady Evropy a jeho výroky jsou pro její členské státy závazné. Štrasburský tribunál přiznal Linkovovi 150 eur (4200 korun) jako náhradu částky, kterou zaplatil za žádost o registraci. Odmítl ale jeho žádost o 10.000 eur, které prý Liberální strana mohla od státu dostat, pokud by ve volbách v roce 2002 získala přes tři procenta hlasů. Soud odmítl o možném volebním výsledku strany spekulovat. Podobně jako v řadě dalších případů odmítl požadavek finanční kompenzace morální újmy s odůvodněním, že sám jeho výrok je v tomto směru dostatečný. Linkov v tomto bodě žádal 10.000 eur. Z jeho požadavku na úhradu soudních výloh ve výši 5000 eur uznal soud jen 700 eur.

Linkov, který žije v Brně, tam mimo jiné v roce 2002 organizoval manifestaci za zrušení Benešových dekretů a o dva roky později se ucházel o místo generálního ředitele České televize.

*** krácená zpráva ČTK vyšla v HN a Právu***
Rovnost-BD: Brňan porazil Česko ve Štrasburku
Je to super. Tak včera reagoval Brňan Václav Linkov, když se včera od redaktora Deníku Rovnost, že vyhrál u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku spor s Českou republikou. Ta si tak připsala na konto další prohraný spor. V tomto však nebude platit vysoké odškodné.

Ministerstvo vnitra před časem třikrát odmítlo žádost Václava Linkova o registraci Liberální strany. Soudci Evropského soudu pro lidská práva ve včera zveřejněném rozsudku rozhodli, že k tomu úřad neměl žádný zákonný důvod.
-VL s fotem-

"Doufal jsem, že nakonec někde vyhraji. Neměl jsem v úmyslu cokoliv porušovat," uvedl Linkov. Ani jeho právníka Miroslava Syllu výrok štrasburského tribunálu nepřekvapil. "Vítězství jsem očekával. Ze strany českého státu to byla velká chyba. Jinak to komentovat nemohu," řekl Sylla.

Tři žádosti, třikrát ne

Úředníci ministerstva vnitra žádost o registraci nové politické strany poprvé zamítli v červenci roku 2000. Poté tak učinili ještě dvakrát, naposledy o dva roky později.

Linkov se proto obrátil postupně na všechny úrovně českých soudů, včetně Ústavního. Nikde nepochodil.

"Připadalo mi to jako nějaká absurdní hra. Výrokům soudů jsem nemohl uvěřit. Ke Štrasburku jsem vzhlížel s nadějemi. Evropské právo je benevolentnější. Věřil jsem, že tam to dopadne lépe," vzpomíná na své pocity Linkov.

Politolog z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity Stanislav Balík postup ministerstva vnitra také kritizoval.

"Rozhodnutí odmítnout registraci byla obrovská ostuda. Potěšilo mě, že Evropský soud takto rozhodl," vzkázal Balík a dodal, že to znamená, že Václav Linkov teď může svoji Liberální stranu založit.

Mladý Brňan však uspěl se svou žalobou jen částečně. Soudci sice uznali její oprávněnost, přesto Linkovovi přiznali pouze sto padesát eur, které zaplatil za žádost o registraci a sedm set eur na úhradu soudních výloh.

Zájemce o vlastní politickou stranu žádal víc. "Chtěl jsem deset tisíc eur za morální újmu a dalších deset za ušlý zisk. Když totiž ve volbách uspějete, tak máte sto milionů. Mě možnost podobně si vydělat znemožnili. Požadovaná částka proto byla jen zlomek," tvrdí Linkov.