Volby Home English

Umístění radarové základny USA v ČR

29. 1. 2007 - ikhb

TZ IKHB a LiRA/LiberálovéČR
Institutu K. H. Borovského a Liberální reformní strany
Umístění radarové základny USA v ČR
==================================

Jsme přesvědčeni:

*že tento vojenský objekt může v budoucnu výrazně posílit bezpečnost nejen USA, ale především občanů ČR a sousedních států

*že je v našem dlouhodobém bezpečnostním zájmu účastnit se aktivně na projektech, které zvyšují ochranu demokratických států před nevypočitatelným chováním států totalitních, které již mají či usilují o získání zbraní hromadného ničení

*že je v našem zájmu posilovat vzájemnou vojenskou spolupráci států NATO

*že negativní dopady umístění základny na občany lze rozumně minimalizovat

*že současný odtažitý postoj většiny společnosti je dán její nízkou informovaností a populismem některých politických skupin blízkých extrémní levici

* referendum se nebráníme, ale podporujeme existenci obecného zákona o referendu, které by dávalo možnost jeho konání za jasně daných podmínek, včetně jeho vyvolání občany

* nesouhlasíme s pokusy omezovat právo na vyjadření názoru na základnu, např. nedávný pochod v Praze
__________
propracovaná a obsáhlá argumentace:
-Zde1-; -Zde2- ; -Zde3- ; -Zde4- ;
__________
další odkazy:
Institut-KH-Borovského
Pro-Zakladnu