Volby Home English

Šance Brna: školy a výzkum

30. 4. 2007 - BD

Hodně pozornosti vzbuzují zahraniční investoři, jejichž vstup k nám znamená pracovní příležitosti, investice i technologické vybavení. Brno je univerzitním zázemím v jedinečném postavení. Může se zaměřit na investory, kteří míří do oblasti výzkumu, vysokoškolského vzdělávání, průmyslu a obchodu. Skutečnost, že desetina brněnských obyvatel jsou studenti vysokých škol, je v České republice ojedinělá.
Investice do vysokých škol a vědy často budí dojem, že vytvářejí pracovní místa pro malou skupinu špičkově kvalifikovaných vědců. Podle amerických studií se však dotace poskytnuté vysokým školám projeví v ekonomice jejich domovských měst ve zhruba pětinásobně větším objemu. Vznikají nová pracovní místa v obchodech i službách. Takové investice jsou výhodnější než například podpora stavby továren.

V krátké době mohou v Brně vyrůst dva unikátní projekty, které město učiní výjimečným přinejmenším ve středoevropském měřítku. Prvním z nich je projekt Středoevropského technologického institutu (CEITEC), k jehož uskutečnění se sdružila Masarykova univerzita, Vysoké učení technické a Biofyzikální ústav Akademie věd ČR. Evropská unie by vznik institutu mohla podpořit až patnácti miliardami korun.
Brno však musí čelit pražské konkurenci. Ve srovnání s hlavním městem má výhodu nižšího hrubého domácího produktu na hlavu, což Brusel při přidělování peněz zohledňuje. Konkurenční projekt pražských pracovišť však proto míří pár metrů za hranice hlavního města do Vestce u Prahy. Takové obcházení pravidel zavání typickým čecháčkovstvím a bije do očí. Pražská konkurence by však mohla uspět, pokud brněnský projekt nebude splňovat nutné požadavky koncepčně budovaného centra.
Například proto, že musel ustoupit přesunu sportovní haly z areálu Ponava do Starého Lískovce. V sousedství bohunického kampusu MU totiž mohou vzniknout nová pracoviště zaměřená na biomedicínu těžící ze spolupráce s pracovišti bohunickém kampusu a Fakultní nemocnicí Bohunice. A v blízkosti areálu VUT pod Palackého vrchem pracoviště zaměřená na technologie pokročilých materiálů. Druhým velkým projektem je plán na Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC ve spolupráci se světově proslulou nadací bratří Mayů v areálu nemocnice U svaté Anny.
Pokud se podaří věc dovést do konce podle původních záměrů, vznikne v Brně první zdravotnický technologický park v ČR kombinující špičkový medicínský výzkum s dopady na kvalitu poskytované lékařské péče.

Oba tyto záměry slibují přeměnit Brno ve špičkové centrum výzkumu ve střední Evropě a vytvořit trvalé příležitosti uplatnění pro velkou část obyvatel našeho města.