Volby Home English

K případu senátorky Janáčkové

18. 7. 2007 - kod

Tisková zpráva Klubu otevřené demokracie k případu senátorky L. Janáčkové

KOD vyzývá senátorku Lianu Janáčkovou, aby rezignovala na funkci místopředsedkyně Výboru pro vědu, kulturu, lidská práva a petice, pokud nad vší pochybnost neprokáže, že výroky s rasistickým kontextem nikdy nepronesla.

Máme velké pochopení pro emotivní vyjádření paní senátorky, jistě vyvolané pocitem bezmocnosti nad řešením palčivých a obtížně řešitelných problémů soužití romské komunity s ostatními občany. Na druhou stranu nám taková prohlášení připadají neslučitelná právě s funkcí místopředsedkyně Výboru pro vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Jsme přesvědčeni, že podobné výroky nemohou problémy soužití romské komunity s ostatními občany vyřešit a vyslovujeme s nimi zásadní nesouhlas. Prosíme paní senátorku Janáčkovou, aby se alespoň po dobu výkonu funkce senátora zdržela podobných výroků. Senát je v našem pojetí především ochráncem Ústavy ČR, jejíž nedílnou součástí je i Listina základních práv a svobod. Výroky s rasistickým podtextem jsou tak zcela v rozporu s tímto posláním Senátu.

Za Klub otevřené demokracie
dne 17.7. 2007