Volby Home English

Liberálny guru by sa dnes dožil 95 rokov

31. 7. 2007 - MLsr

Milton Friedman (31. 7. 1912 - 16. 11. 2006), jeden z najvýznamnejších ekonómov 20. storočia, nositeľ Nobelovej ceny, by sa dnes dožil 95 rokov. Jeho myšlienky ovplyvnili konanie vlád na celom svete. Niektoré zmenili svet, aj keď im spočiatku nielenže nikto neveril, ale mnohokrát ani nevenoval pozornosť.

Ovplyvnil takisto ekonomickú transformáciu a reformy na Slovensku. Pred novembrom 1989 svojou kvantitatívnou teóriou peňazí dokonca aj politiku socialistickej centrálnej banky, čo umožnilo ľahší prechod k trhovému systému. Myšlienky o politike centrálnych bánk sám ohodnotil ako jeho najdôležitejší príspevok. Postaral sa o to, že už nikdy viac nevypukne hospodárska kríza, zlyhanie štátu v 30. rokoch minulého storočia.
Socialisti podľa neho zmenili správanie a ich metódy sú sofistikovanejšie, budujú kolabujúce "štáty blahobytu." Socialistickým ilúziám niet dnes konca.
Ako povedal aj klasik F. A. Hayek: "Socialisti majú oporu v zdedených inštinktoch, zatiaľ čo obhajoba nového bohatstva si vyžaduje nadobudnuté poznatky." Komu dnes dôveruje väčšina Slovákov? Tvorcom ilúzií. Cena zato bude vysoká.

Myšlienky Miltona Friedman nám dennodenne pripomína monetarizmus, flexibilné menové kurzy, teória spotrebnej funkcie, rovná daň, poukážkový systém financovania školstva, dôchodkové sporenie, deň daňovej slobody či negatívna daň v slovenskej podobe Odvodového bonusu od Riša Sulíka (www.sulik.sk). Kedy má konať politika podľa Friedmana? "Najlepšie, ak nekoná vôbec."

Stojí zato si pripomenúť tohto veľkého človeka s veľkými myšlienkami. Aj vďaka nemu sa v tejto krajine žije a podniká lepšie.

Richard Švihura, autor je podpredsedom Mladých liberálov, mladiliberali.sk