Volby Home English

Svůdná lehkost utajování

9. 8. 2007 - bd

Rovnost přinesla obsáhlé informace z analýzy, kterou si zadalo vedení Brna k posouzení variant rekonstrukce Hlavního nádraží. Mezi zastánci zachování nádraží v centru a zastánci jeho přesunu jižněji se vede několik let urputný, ale vyrovnaný boj o budoucí podobu Brna. Teď mělo přijít jeho rozuzlení na základě „nezávislého posouzení“. To mělo potlačit dohady a mnohdy nesouměřitelné i manipulativní argumenty obou stran. Položení faktů na stůl k veřejné diskuzi o váze kladů a záporů jednotlivých variant se odkládá na neurčito.

Zpracovatel předložil analýzu vedení města a to zareagovalo dle zažitých instinktů. Přestože analýza byla zadána městem a bude uhrazena z veřejných prostředků, magistrát ji utajuje s neuvěřitelným zdůvodněním, že městu zatím formálně nepatří, protože bude uhrazena až později. Materiál úředníci mají, politici si ho čtou, novináři z něj citují.

Primátor v rozhovoru pro média bez uzardění přiznal snahu dokument utajit: „rozhodli jsme o zveřejnění pro politické subjekty s dodatkem, že by neměl být obecně zveřejněn“. Politici, spolu s magistrátnímu úředníky asi potřebují klid na práci, stačí, že už jim do toho mluví opozice, aktivisté a novináři. Kdo ví, co by „nesvéprávná veřejnost“ udělala s několika set stránkovým materiálem? Nabízí se otázka, kdo je město Brno? Je to primátor? Je to jedenácti členná Rada města Brna? Nebo vybraní úředníci? A co třeba skoro čtyři sta tisíc Brňanů pane primátore?

Radní, schování za úředníky, sami moudře posoudí, které připomínky zašlou zpracovatelům k dopracování. Neuvědomující si, že nerozhodují o postavení veřejných záchodků na přehradě za dva milióny, ale o mega-stavbě, která bude probíhat více než deset let, bude stát desítky miliard a zásadně pozmění podobu i charakter druhého největšího města v České republice.

Radním města Brna je třeba připomenout, že nejsou neomezenými vládci nad životy, osudy a majetky Brňanů, už osmý rok u nás platí zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který jasně stanovuje povinnost samosprávy informace toho typu zveřejnit.
Tento zákon stanovuje minimální povinnosti pro ty veřejné představitele, kteří nechápou politiku jako službu veřejnosti, ale pletou si ji s vrchnostenskou správou.