Volby Home English

Fakta (pr)o eutanázii

11. 8. 2007 - pr

Dva nedávné průzkumy ukázaly, že dvě třetiny občanů si přejí uzákonění eutanázie. Staří Řekové si pod eu-thanázií (dobrá-smrt) představovali ukončení života z důvodů zachování cti či důstojnosti. Se ctí je to v dnešní době všelijaké, a jen málo kdo by pro ní umíral. Aktuální česká diskuze se točí kolem čtyř hlavních témat.

Na prvním místě je zmírnění bolesti při umírání. Vyhýbání se bolesti je lidskou přirozeností, je však sama osobě důvodem k odchodu ze života? Lze ji léky dostatečně zmírnit či úplně odstranit? Na tyto a podobné otázky odpovídají odborníci různě. Je bolest přirozená součást umírání? Odpůrci uzákonění eutanázie, převážně z řad věřících, tvrdí, že ano.

Druhou oblastí je svobodná volba ukončení života. Mám právo rozhodovat o svém životě a jeho případném ukončení? Zde se neshodnou zastánci života jako daru od vyšší síly a života jako osobní zodpovědnosti každého jednotlivce. Mám právo požadovat po lékaři odbornou pomoc? Někteří lékaři odmítají být „vrahy a katy“, jiní naopak upozorňují na povinnost lékaře mírnit utrpení, neprodlužovat zbytečně bolest a respektovat přání pacienta.

Třetí tématem jsou nejasnosti s definicí eutanázie. Vždy smrtelně nemocná osobu podá žádost. Aktivní eutanázií rozumíme jednání, které jí přímo způsobí smrt. Pasivní eutanázie je přerušení nebo neaplikování léčby, kterou by byl prodloužen život. Nepřímá eutanázie je podání utišujících léků, které mají jako vedlejší účinek, předvídatelné ale nezamýšlené urychlení smrti. Asistovaná eutanázie je poskytnutí prostředků osobě s jejichž pomocí si tato sama způsobí smrt. Připravovaný návrh bude nejblíže polední variantě.

Poslední klíčovou otázkou je možnost zneužití. Kritici ignorují současnou bezprávní situaci, která bezpochyby vede ke skrytým excesům ve stovkách případů ročně. Při uzákonění eutanázie hrozí přesně opačný problém, pokud budou pravidla nastavena příliš komplikovaně, pak budou obcházena. Např. v Belgii, lékaři v anonymních průzkumech přiznávají jednou takový počet eutanázií dle zákona i mimo. Tak jako patří nedokonalost k životu, tak i zneužití právních nástrojů nelze stoprocentně vyloučit.

Jsem hluboce přesvědčen, že společnost je připravena přijmout obdobnou normu jaká platí pět let v Belgii. Proto také s kolegy do konce srpna nabídneme zákonodárcům a veřejnosti již hotový návrh zákona na webu eutanazie-dobrasmrt.cz.

Pro legalizaci eutanázie existuje mnoho dobrých důvodů jak morálních, tak praktických. Nastolení jasných pravidel odstraní excesy, pomůže zvýšit důvěru mezi lékaři, nemocnými, jejich příbuznými i v celé společnosti.