Volby Home English

Svoboda: inspirující křesťan

17. 8. 2007 - deník

O lidoveckém ministrovi „legislativy“ Cyrilovi Svobodovi nebylo dlouho slyšet. V sobotu představil v médiích zásadní návrh, jak posunout dlouhodobě zablokované, neproduktivní a pokřivené vztahy státu a církví, především katolické. Nejen u nás na jižní Moravě, hraje víra důležitou roli v životě významné části obyvatel.

Návrh to pro malověrnost politiků nebude mít lehké. Svoboda upozornil na novou poptávku po řešení situace, rozvoj obcí a krajů je čím dál více podvazován pozemky, které stát blokuje pro případ vrácení církvím. Ministr navrhuje, aby věřící vzali finanční budoucnost chodu církví do svých rukou a začali dobrovolně odvádět jedno procento příjmů na účty farností.

Stát by měl církvím vrátit pouze majetek, který sám drží. Stát zastaví financování provozu církví a bude poskytovat prostředky jen na veřejnou činnost jako jiným subjektům, např. na školství, sociální služby, údržbu památek. Návrh míří správným a potřebným směrem, došlo by k odluce státu a církví, které by se mohly postavit na vlastní nohy vráceného majetku a příspěvků svých „oveček“.

Inspirace pro ostatní

Jakkoli je návrh určen především věřícím hlásícím se k některé z církví, je inspirací pro nás všechny. Jak nezapomenutelně pronesl prezident USA John F. Kennedy: „neptej se, co může tvoje země udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro ni“. Kdy přestaneme jen žehrat na vysoké daně, zlý stát, zkorumpované politiky a přijmeme osobní zodpovědnost za stav naší společnosti. Snaha mnohých z nás krkolomně ušetřit na eráru, způsobem hodným povídek Šimka a Grosmana „nechci slevu zadarmo“, je dětinská. Slova jako solidarita a charita úplně změnila smyl. Místo soukromé a dobrovolné aktivity ji má dělat stát, případně firmy, které si jí odepíši z daní. Hlavně na i na dobré věci vydělat.

Co nám v době nebývalého růstu ekonomiky i osobního bohatství brání místo pivního nadávání na temnotu zapálit pověstnou svíčku.
Skutečně by jedno procento z našich příjmů nešlo pravidelně posílat na potřebné činnosti už dnes? Jak dlouho se budeme před sebou a svým okolím vymlouvat na neexistenci daňových asignací, které by nám umožnily odvádět z daní dané procento na vybraný účel? To k tomu potřebujeme stát, abychom si všimli, že škola v sousedství či penzión pro seniory v naší obci potřebují novou střechu? Budeme dál opovrhovat celebritami, které okázale přispívají na charitu, nebo dáme adekvátně k našim příjmům sami aspoň tolik?
Ano, jistě existují desítky tisíc, kteří to už dnes dělají, např. na konto Bariéry posílá peníze 40 tisíc. jednotlivců, jenže nás dospělých je skoro osm a půl miliónů!

Cyril Svoboda pokorně vyzval věřící k přijetí zodpovědnosti za život jejich církví. Potřebujeme však nejen silné církve, ale především zdravou a fungující společnost svobodných lidí. Bez změny významné části veřejnosti z konzumentů a občasných voličů na občany se to nezdaří.