Volby Home English

Dopis poslance Štastného

30. 8. 2007 - lira

Předseda LiRA/LiberálovéČR zaslal 4.9.2007 odpověď

Mgr. Milan Hamerský
předseda Liberální reformní strany


Vážený pane poslanče,
reaguji na Váš dopis z 30.8.2007.

ad 1 ) Necítím nutnost polemizovat s Vašimi názory. Cílem českých liberálů je rozšířit pole diskuze z jedné roviny ano či ne eutanázii i na další rovinu, jak konkrétně by tento institut měl byl právně upraven. Myslíme si, že vystoupení poslance Ratha a senátorky Domšové na naší TK ukázalo, že téma má již širší podporu a není již závislé jen na Vaší aktivitě.

ad 2) Výtkám v tomto bodě já ani mí spolupracovníci (právníci) nerozumíme. Rádi si necháme vysvětlit co je v návrhu zákona chybného. Že je inspirován zahraničními úpravami nepopíráme a považujeme to za klad. „Českých cest“ si naše společnost už musela vytrpět dost.

ad 3) Výtce v tomto bodě naopak rozumíme velmi dobře. Respektuje Váš názor, ale náš je odlišný.

Budeme velmi rádi, když od vzájemných proklamací o ochotě spolupracovat k tomu skutečně přejdeme a najdeme vhodnou polohu komunikace a spolupráce.

Navrhuji uspořádat na půdě parlamentu jednání/slyšení k tomu to tématu na konci října letošního roku. Pokud zajistíte pořádání akce v Poslanecké sněmovně, budeme rádi a jsme připraveni napomoci zdárného průběhu. Variantou je uspořádat touto věc v Senátu pod záštitou některého ze senátorů, máme přislíbeny podporu dvou a to jsme zatím oslovili jen dva kluby se třinácti senátory.
______________

Vážený pane předsedo,
dovoluji si Vám zaslat stanovisko a otevřený dopis k Vašemu dnešnímu představení zákona o "důstojné smrti“.

MUDr. Boris Šťastný
Místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR
V Praze dne 30. srpna 2007

Vážený pane magistře Hamerský,

obdržel jsem od Vás návrh zákona o „důstojné smrti”, který mi byl doručen s žádostí o mé připomínky a podporu. Na dnešní den plánujete oficiální představení zákona spojené s tiskovou konferencí a uvádíte, že uvažujete v blízké době o jeho legislativním podání prostřednictvím některého ze senátorů.

Jsem veden přesvědčením, že nejvyšší hodnotou v životě člověka je možnost svobodného rozhodnutí, tedy i svoboda rozhodnutí ve věci vlastního života a zdraví. Dovedu si proto, se vší vážností a úctou k těmto hodnotám, představit, že za přesně vymezených podmínek by stát mohl asistovat nevyléčitelně nemocnému člověku při dobrovolném odchodu ze života na základě konkrétního zákona. V těchto intencích jsem i před nedávnem otevřel širokou diskusi o eutanázii, asistované sebevraždě a související diskusi o lékařské a sociální péči o těžce nemocné a umírající.

Vítám aktivní účast kohokoli v probíhající diskusi. Vaši současnou aktivitu však pokládám za nešťastnou a nezodpovědnou, a to hned z několika důvodů.

1.
Jak jistě víte, debata o legalizaci eutanázie v naší zemi je teprve na počátku. Nejen široká a odborná veřejnost, ale samotní politici se teprve seznamují s touto složitou problematikou. Je chybou domnívat se, že předložením paragrafovaného znění zákona se všichni zainteresovaní s předmětným tématem seznámí hlouběji. Stejně chybná je představa, že vize, které politici podobných názorů mohou sdílet, tak získají větší podporu a vážnost. Právě naopak. Jen dlouhodobá, seriózní a široce otevřená diskuse může dát idejím o posílení svobod člověka šanci na úspěch.

2.
Nechci zacházet do jednotlivostí Vámi předloženého návrhu, jelikož jej v tuto chvíli odmítám jako celek. Nicméně nemohu neuvést, že vážně míněný legislativní návrh postihující tak závažný akt nemůže být v žádném případě Vámi předloženým kompilátem přeložených statí zahraničních zákonů, prost vazeb k našemu právnímu systému, zvyklostem a prostředí.

3.
K ideovému směřování Vašeho návrhu musím dodat, že legalizaci tzv. aktivní vyžádané eutanázie, tedy Vámi navrhovaný akt lékaře na pacientovi jednoznačně odmítám a nepokládám jej v naší zemi za akceptovatelný.

Ve věci případné legalizace eutanázie nás zřejmě v určitou chvíli čeká diskuse nad konkrétním legislativním návrhem. Tento návrh by však měl být pedantsky zpracován, citlivě zasazen do českého právního řádu a stát na jasně vydefinovaných základech.

Vážený pane předsedo,
z důvodů uvedených v tomto dopise si Vás dovoluji požádat o zdrženlivost ve Vašem konání. Setrvání na formě Vaší aktivity v této věci by bylo jasným projevem populismu, politické nezodpovědnosti a projevem neznalosti parlamentních zvyklostí.

Předložení legislativního návrhu v tuto chvíli nejen nemohu podpořit, naopak, musím jej, se vší vážností, odmítnout. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že se zjevně snažíme dosáhnout obdobného cíle, byl bych rád, kdyby naše budoucí postoje nebyly mířeny proti sobě a účastí ve veřejné diskusi o eutanázii jsme se pokusili k společnému cíli směřovat.

S pozdravem
MUDr. Boris Šťastný, v. r.
Poslanec
Místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR

Vážený pan
Mgr. Milan Hamerský
předseda
Liberální reformní strana
Vranovská 507/102
614 00 Brno