Volby Home English

Financování kultury

15. 9. 2007 - čt24

-záznam- Politické spektrum o financování kultury, premiéra 15.9. na čt24, repríza na čt2 20.9. ve 24h.

Autoři Politického spektra si do sobotního vydání 15. září pozvali předsedu Liberální reformní strany Milana Hamerského, náměstka ministra kultury Tesaříka a předsedu hnutí Folklor i společnost.

Hlavní teze řečené Milanem Hamerským
-zrušení Min. kultury (sloučení se školstvím)
-kulturu si musí více platit její přímí uživatelé
-neohánějme se Evropou, kulturu podporujeme pro sebe
-památky vrátit původním vlastníkům -církvím, obcím, osobám
-granty jsou přidělovány neprůhledně