Volby Home English

Eutanázie: svoboda a bolest

15. 9. 2007 - bd

krácena verze vyšla v Deníku -zde-
Eutanázie od prvního prosince

Předminulý týden byl na tiskové konferenci představen návrh zákona o důstojné smrti. Jde o dosavadní vrchol několikaleté diskuze. Návrh zákona připravila Liberální reformní strana. Na její tiskové konferenci návrh osobně podpořili exministr zdravotnictví, poslanec David Ráth z ČSSD a senátorka Václav Domšová z klubu SNK.

Návrh liberálů počítá s tím, že nevyléčitelně nemocný a těžce trpící člověk by mohl z vlastního rozhodnutí ukončit svůj život za odborné pomoci lékaře. Člověku, který už toho není sám schopen, např. je v bezvědomí, a který předem požádal pro tento případ o eutanázii, by úmrtí vyvolal lékař.

Diskuze k eutanázii se koncentruje na čtyři hlavní oblasti. Svobodu, bolest, definici eutanázie a možné zneužití.

Mám právo rozhodovat o svém životě a jeho případném ukončení? Zde se neshodnou zastánci života jako daru od vyšší síly a života jako osobní zodpovědnosti každého jednotlivce. Mám právo požadovat po lékaři odbornou pomoc? Někteří lékaři odmítají být „vrahy a katy“, jiní naopak upozorňují na povinnost lékaře mírnit utrpení, neprodlužovat zbytečně bolest a respektovat přání pacienta. Další oblastí je zmírnění bolesti při umírání. Vyhýbání se bolesti je lidskou přirozeností, je však sama osobě důvodem k odchodu ze života? Lze ji léky dostatečně zmírnit či úplně odstranit? Na tyto a podobné otázky odpovídají odborníci různě.

Přetrvávají nejasnosti s definicí eutanázie. Pasivní eutanázie je přerušení nebo neaplikování léčby, kterou by byl prodloužen život. Nepřímá eutanázie je podání utišujících léků, které mají jako vedlejší účinek, předvídatelné ale nezamýšlené urychlení smrti. Aktivní eutanázií rozumíme jednání, které přímo způsobí smrt. Asistovaná eutanázie je poskytnutí prostředků osobě s jejichž pomocí si tato sama způsobí smrt. Připravovaný návrh počítá s posledními dvěma variantami.

Poslední klíčovou otázkou je možnost zneužití. Kritici ignorují současnou bezprávní situaci, která bezpochyby vede ke skrytým excesům ve stovkách případů ročně. Sami lékaři přiznávají, že se v českých nemocnicích dělá takzvaná divoká eutanazie. Při uzákonění eutanázie hrozí opačný problém, pokud budou pravidla nastavena příliš komplikovaně, pak budou obcházena. Tak jako patří nedokonalost k životu, tak i zneužití právních nástrojů nelze stoprocentně vyloučit.

Pro legalizaci eutanázie existuje mnoho dobrých důvodů jak morálních, tak praktických. Nastolení jasných pravidel odstraní excesy, pomůže zvýšit důvěru mezi lékaři, nemocnými, jejich příbuznými i v celé společnosti.
Podle dvou nedávných průzkumů, si dvě třetiny občanů přejí uzákonění eutanázie, čtvrtina je proti a zbytek neví. Liberálové předpokládají, že na základě připomínek návrh ještě dopracují tak, aby byl předložen v Parlamentu nejpozději do prvního prosince letošního roku.