Volby Home English

O nádraží musí být další referendum

29. 9. 2007 - mfd

Od referenda o poloze vlakového nádraží v Brně brzy uplynou tři roky. Zákon umožňuje zopakování referenda o stejné otázce nejdříve po dvou letech. Svojí velikostí zatím nepřekonané místní referendum nebylo pro tehdejší vedení brněnské radnice platné ani závazné. Výsledek hlasování v poměru osmdesát pět procent proti patnácti procentům prosazovatele odsunu z řad ODS a KDU-ČSL nezneklidnil. Účast necelých dvaceti pěti procent obyvatel města Brna nesplnila zákonnou podmínku účasti padesáti procent oprávněných voličů, a tak byl názor vyjádřený desetitisíci Brňany ignorován.

Po třech letech, v září 2007, se nacházíme v dramaticky odlišné situaci. K dispozici je obsáhlá studie porovnávající obě zvažované varianty a dávající jak politikům, tak i veřejnosti aktualizované podklady pro možnou změnu rozhodnutí.

V čele radnice stojí nová koalice, jejíž dvě složky, Strana zelených a tým Jiřího Zlatušky, prosazují stejný názor jako osmdesát pět procent účastníků referenda v roce 2004. Tedy zastavit práce na odsunuté variantě a věnovat energii rozpracování varianty přisunuté polohy vlakového nádraží. Nedávný průzkum MF DNES prokázal, že většina obyvatel stále upřednostňuje přisunutou polohu nádraží.

Radniční koalice zatím neví, jak se vyrovnat s tímto zásadním rozhodnutím. Silná opozice ODS a KSČM podporuje odsunutou variantu stejně jako (vždy) koaliční lidovci. Socialisté sice obratně kličkují při vyjadřování, ale jejich náklonnost pro odsunutou variantu je více než zřejmá. Zelení a liberálové mají opačný názor. Rozhodnutí však nelze utéci. Koalice je vázána svým slibem podepsaným v koaliční smlouvě. V bodě IV. koaliční smlouvy stojí: „Realizována může být jen taková varianta nádraží, u níž nezávislé seriózní posouzení prokáže výhodnost pro občany Brna i cestující a která bude mít prokazatelnou podporu veřejnosti.“ Ještě dál jde smlouva v bodě I.: „O zásadních otázkách rozvoje města vyhlásíme referendum, jehož výsledkem se budeme řídit.“

Podle dostupných informací se koalice k vyhlášení referenda zatím nechystá. To je dosti překvapivé. Přesvědčit všechny členy koalice, že rozhodnutí o poloze nádraží není „zásadní otázkou rozvoje města“, se dá možná formou kombinující jednání a nátlak dosáhnout, u veřejnosti je to však zhola nemožné.

U některých konzervativních stran je nedodržování programu běžnou politickou praxí, kterou jejich voliči přes mírné reptání dlouhodobě tolerují. Pro zelené, Zlatuškovy liberály a socialisty je podobná politika velmi riskantní a již příští rok mohou pocítit její následky ve volbách.

Koalice tak má před sebou nejen zásadní rozhodnutí, ale i test vlastní důvěryhodnosti. Musí dodržet vlastní koaliční smlouvu a nabídnout Brňanům možnost, v souladu se zákonem o místním referendu, vyjádřit se znovu ke „stavbě století“. Nebo ne?

O autorovi| Milan J. Hamerský, politický analytik Institutu K. H. Borovského