Volby Home English

Zákaz pochodu Prahou je útokem na svobodu

26. 10. 2007 - lira

TZ Liberální reformní strany
Zákaz pochodu Prahou je útokem na svobodu,
nátlak na odpovědné orgány je ohrožením demokracie a právního státu

motto: "Nesouhlasím s Vaším názorem, ale do konce života budu hájit Vaše právo říkat ho." Voltaire

LiRA vyzývá "všechny odpovědné orgány", aby odolaly politickému nátlaku a v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem našeho státu bez obstrukcí řadně posoudily žádost o konání ohlášeného pochodu.

Právo svobodně vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejného shromáždění či pochodu je jedním ze základních pilířů svobodné společnosti.
S veřejně projevenými názory lze polemizovat, lze je kritizovat, odmítat či ignorovat. Pokud přitom nedojde k porušení zákona, je to tak jediné co s tím lze dělat.

Ať již bude pochod vyjadřovat nesouhlas s naší účastí v Iráku, jak tvrdí pořadatelé, či prezentovat jiné názory a třeba i odpudivé, jak tvrdí kritici, není to zákoný ani rozumný důvod zakazovat tento pochod.

Čeští liberálové zásadně nesouhlasí s pokusy politiků včetně prezidenta
(Prezident republiky apeluje na všechny odpovědné orgány, aby nedopustily konání takovéto politicky a morálně nepřijatelné akce, která hanobí památku obětí nacistických zločinů a kterou není možné tolerovat pod záminkou svobody projevu a shromažďování. prohlášení prezidenta republiky, 24.10. 2007)
, ovlivňovat rozhodování soudů a orgánů státní správy ve věci připravovaného pochodu v Praze 10.10.2007.
Pražský magistrát již vícekrát politicky motivovanými obstrukcemi omezil právo na pochod městem příznivců názorů odlišných od politicky prosazovaného mínění, např. odpůrců umístění radaru v ČR.

__________
doplnění 27.10.2007
pražský magistrát objevil formální chybu na žádosti a povolení zrušil
a) kdo je zodpovědný za původní protiprávní povolení?
b) jaktože pro změnu názoru magistrátu či primátora jsou, již po několikáté, vyjádření prezidenta důležitější více než zákony a fakta ?