Volby Home English

Předány Ceny Karla Havlíčka Borovského

31. 10. 2007 - ikhb

TZ Institutu Karla Havlíčka Borovského

Předání Cen Karla Havlíčka Borovského
============================

středa 31.10.2007, Zaháňský salónek Senátu PČR


I. Smyslem Ceny Karla Havlíčka Borovského je:
*podpořit odvážné občanské postoje při ochraně svobod a práv občanů
*připomenout, že hájení svobody je trvalým úkolem
*ocenit konkrétní osoby za jejich činnost

nominování pro rok 2007:
Soňa Paukrtová, senátorka, za výraznou pomoc zkvalitnění tvorby práva, jako jednoho ze základů garance práv a svobod
- podání úspěšné ústavní stížnosti skupinou senátoru proti tzv. přílepkům k projednávaným zákonům, kterými je fakticky obcházen legislativní proces
Petr Langer, soudní čekatel, za žalobu proti nejmenování soudcem od prezidenta
- domáháním se svých práv napomohl posílit pocit právní vědomí v této zemi – „člověk má jen ta práva, která si hájí“
- kauza je i právně zajímavá, jde o otázku, zda je prezident správní orgán, který musí svá rozhodnutí zdůvodňovat
- jde také o otázku osobní odvahy, protože soudem se pan Langer připravil o jisté jmenování soudcem, kterým prezident „odměnil“ zmoudřelé stěžovatele
Vlastimil Tlustý, poslanec, za důsledné prosazování liberálních reforem
- prokázal, že ucelený návrh reforem lze předložit i bez zázemí ministerstva či aparátu opoziční strany

II. Smyslem antiCeny Klementa Gottwalda je:
*upozornit na nebezpečné útoky na svobody a práva občanů
*veřejně odsoudit a zesměšnit původce takovýchto útoků

nominování pro rok 2007:
Václav Klaus, prezident, Pavel Bém, primátor, za nátlak na „všechny odpovědné orgány“
- bez právního důvodu vyvinuly nátlak na úřady (soudy, magistrát), aby zakázaly pochod(y) s politickým podtextem
IKHB dále vyjadřuje politování nad texty některých novinářů (Steigerwald, Klíma) podporujících svévolné omezování svobod, nedodržování zákonů a nátlak na soudy a úřady, děkuje některým novinářům za kompetentní a rozumné pohledy (Weiss, Jandourek, Uhl)

________________________________________

C-KHB pro rok 2003 obdrželi (Giormani, Lastovecká a Mikeš ceny převzali osobně):
*Girolamo Giormani, podnikatel, za prosazování odstranění absurdní a protiústavní regulace nájmů,
*Dagmar Lastovecká, senátorka, za spoluautorství zákona o zpřístupnění seznamů spolupracovníků StB,
*Václav Havel, bývalý prezident, za dlouhodobou činnost ve prospěch svobod a práv občanů,
*Petr Mikeš, právník, t.č. na vojně, který podal žalobu na stát za ušlou (minimální) mzdu během výkonu základní vojenské služby.

_________________________________________
C-KHB v roce 2002 obdrželi:

*Markéta Regecová, kadeřnice, za pevnost s jakou hájila své vlastnické právo na pozemek v Hranicích na Moravě i přes nestoudný nátlak samosprávy i státní správy (Jakubík),
*Oldřich Kužílek, politik, za spoluautorství zákona o svobodném přístupu k informacím,
*Jitka Šmídová, právnička, za povýšení loajality k zákonu nad loajalitou k nadřízeným v NBÚ, kteří žádali porušování zákonů při bezpečnostních prověrkách (Jakubík),
*Michal Zítko, vydavatel, za „svůj boj“ za možnost vydávat necenzurované knihy (Mein Kampf)

_________
aKG pro rok 2003 obdrželi:
*Stanislav Křeček, poslanec, za aktivní a úspěšné bránění vzniku trhu s byty,
*aktéři případu Půlnoční bouře = Věra Králová, soudkyně Klatovy, Tamara Seidlová, sociální referát Klatovského OkÚ, vedoucí, Policie ČR Klatovy, zúčastnění policisté,
*Pavel Rychetský, ministr, za přípravu vědomě protiústavních legislativních návrhů vlády (regulace, moratoria)
*Marie Součková, ministrině, za snahu vyhláškami „chránit“ zákazníky.

aKG v roce 2002 obdrželi:
*Miloš Zeman, předseda vlády, za pohrdání výroky soudů a urážení svých protivníků ,
*Stanislav Gross, ministr, za návrhy zákonů omezujících občanská práva (shromažďovací),
*Václav Klaus, poslanec, za mediální útoky proti ústavním institucím (ÚS, ČNB),
*Michael Žantovský, senátor, za podání trestního oznámené na vydavatele Mein Kampfu