Volby Home English

Primátor Bém a nám. Blažek zneužili pravomoc veřejného činitele

13. 11. 2007 - lira

TZ Liberální reformní strany
Trestní oznámení na "zneužití pravomoci veřejného činitele" (§ 158 TZ)

Liberálové se domnívají, že je důvodné podezření, že primátor Pavel Bém a náměstek Rudolf Blažek zneužili pravomoc veřejného činitele jednáním na magistrátě (doložitelným jejich veřejnými prohlášeními) tím, že nepřípustně ovlivnili rozhodování magistrátu v kauze plánovaného pochodu, svolávaného lidmi spojenými s občanským sdružením Mladí národní demokraté.

Rozhodování o povolení pochodu je v kompetenci státní správy vázané zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím a čl. 19 Listiny základních práv a svobod. Výkon státní správy není ze zákona podřízen samosprávě a politickým rozhodnutím jejich představitelů.

Na základě veřejných vystoupení obou politiků ODS se domníváme, že nad rámec zákona aktivně ovlivňovali rozhodování státní správy (magistrátu).

Liberálové vyčkali proběhnutí akce a v úterý 13.11. v 11h podají "Trestní oznámení" na Městské státní zastupitelství v Praze, aby prošetřilo podezření na zneužití pravomoci veřejného činitele, dle § 158, trestního zákona (sazba 6 měsíců až tři roky).

_____________

Městské státní zastupitelství
Praha

Trestní oznámení

V souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu Vám tímto oznamujeme skutečnosti, které by mohly nasvědčovat spáchání trestného činu, vedoucí nás k podání podnětu na prošetření, zda došlo ke spáchání trestného činu:

Podezření na zneužití pravomoci veřejného činitele dle ust. § 158 trestního zákona.

Kdy a kde se to stalo?
Na konci října a začátku listopadu.
Na magistrátu hlavního města Prahy.


Kdo se měl trestného činu dopustit?
Primátor Pavel Bém a radní Rudolf Blažek.

Jak k události došlo a s jakými následky?
Na základě veřejných prohlášení výše zmíněných osob se domníváme, že z jejich strany došlo k nezákonnému zásahu do rozhodování orgánů státní správy. Následkem porušení zákona bylo upření práva zaručeného Listinou práv a svobod (čl.19).

Proč se podle názoru oznamovatele čin stal (motivace)? Za pravděpodobný motiv jednání výše zmíněných osob považujeme „politickou objednávku“ veřejnosti a médií, aby bylo všemi prostředky zabráněno v konání pochodu v Praze 10.11.2007 „politicky neoblíbené skupině“.

Doplňující informace dostupné z médií.
27. srpna, byl pražskému magistrátu ohlášen na 10. listopad pochod.
25. září, Magistrát uvedl, že nemohl protest zakázat.
4. října, Magistrát pochod zakázal.
19. října, Městský soud v Praze zrušil magistrátní zákaz pochodu kvůli procesním chybám.
24. října, za politicky a morálně nepřijatelnou akci označil pochod prezident. Vyzval úřady, aby demonstraci nedopustily.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, předkládáme podnět k prošetření podezření z porušení zákona Vašemu státnímu zastupitelství.
Zároveň Vás žádáme, abychom byli ve smyslu ust. § 158 odst. 2 t.ř. vyrozuměni o přijatých opatřeních.

V Praze 13.11.2007
MH, předseda Liberální reformní strany
______________

26.10.2007 TZ Liberální reformní strany
Zákaz pochodu Prahou je útokem na svobodu,
nátlak na odpovědné orgány je ohrožením demokracie a právního státu

motto: "Nesouhlasím s Vaším názorem, ale do konce života budu hájit Vaše právo říkat ho." Voltaire

LiRA vyzývá "všechny odpovědné orgány", aby odolaly politickému nátlaku a v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem našeho státu bez obstrukcí řadně posoudily žádost o konání ohlášeného pochodu.

Právo svobodně vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejného shromáždění či pochodu je jedním ze základních pilířů svobodné společnosti.
S veřejně projevenými názory lze polemizovat, lze je kritizovat, odmítat či ignorovat. Pokud přitom nedojde k porušení zákona, je to tak jediné co s tím lze dělat.

Ať již bude pochod vyjadřovat nesouhlas s naší účastí v Iráku, jak tvrdí pořadatelé, či prezentovat jiné názory a třeba i odpudivé, jak tvrdí kritici, není to zákoný ani rozumný důvod zakazovat tento pochod.

Čeští liberálové zásadně nesouhlasí s pokusy politiků včetně prezidenta
(Prezident republiky apeluje na všechny odpovědné orgány, aby nedopustily konání takovéto politicky a morálně nepřijatelné akce, která hanobí památku obětí nacistických zločinů a kterou není možné tolerovat pod záminkou svobody projevu a shromažďování. prohlášení prezidenta republiky, 24.10. 2007)
, ovlivňovat rozhodování soudů a orgánů státní správy ve věci připravovaného pochodu v Praze 10.10.2007.
Pražský magistrát již vícekrát politicky motivovanými obstrukcemi omezil právo na pochod městem příznivců názorů odlišných od politicky prosazovaného mínění, např. odpůrců umístění radaru v ČR.

__________
doplnění 27.10.2007
pražský magistrát objevil formální chybu na žádosti a povolení zrušil
a) kdo je zodpovědný za původní protiprávní povolení?
b) jaktože pro změnu názoru magistrátu či primátora jsou, již po několikáté, vyjádření prezidenta důležitější více než zákony a fakta ?

PAMATUJETE kauzu -ZÍTKO?- (vydavatel Mein kampfu)