Volby Home English

Liberální kroky konzervativní ODS mají podporu LiRA

27. 11. 2007 - lira

TZ Liberální reformní strany
Liberální kroky konzervativní ODS mají podporu LiRA
_______________________________________

A ) Privatizace Lesů ČR

My, členové a příznivci Liberální reformní strany LiRA prosazující systematicky a dlouhodobě tržní přístup k ochraně životního prostředí a soukromé vlastnictví výrobních prostředků, velice vítáme současnou snahu Ministra zemědělství Petra Gandaloviče o privatizaci společnosti Lesy ČR, a.s.

LiRA má stabilně ve svém programu privatizaci všech státních podniků či státních podílů v soukromých subjektech. LiRA je současně proti státem udělovaným administrativním privilegiím jednotlivým soukromým podnikům (v tomto případě budoucímu vlastníkovi Lesy ČR, a.s.), neboť jen nezbytné otevření vstupu konkurentů do odvětví, tedy okamžitá deregulace předejde důsledkům, které administrativní monopol nutně přináší (nízká kvalita produkce, nízká úroveň ochrany cenného přírodního zdroje, vyšší cena).

Tak, jako není v zájmu občanů ČR, aby zde existovala státní firma, není v jejich zájmu státní protekcionismus monopolní soukromé firmě bránící ostatním zájemcům v odvětví podnikat. Proto, i vzhledem k nepřirozenosti existence jednoho majitele všech lesů a s ohledem na to, že na hospodaření státních podniků se podílí každý čistý daňový poplatník, doporučujeme privatizaci lesů ČR po menších logicky ucelených částech a nikoli jedinému investorovi.
Ať již proběhne privatizace jakýmkoli způsobem, děkujeme panu Gandalovičovi za politicky odvážný krok tím správným nesocialistickým směrem!

B ) Nepovinné členství v komorách
LiRA podporuje návrh poslance ODS zrušit středověký (cechovní) relikt povinného členství v lékařské komoře. LiRA má ve svém programu již od roku 2002 konec povinného členství ve všech komorách. Cílem zrušení nevolnictví nesmí být posílení státu a je tedy třeba podrobně diskutovat návrhy na změnu současného stavu.

LiRA s radostí konstatuje, že aspoň v ojedinělých případech jsou členové konzervativní vládní koalice schopni navrhovat liberální řešení politických problémů.