Volby Home English

Vraťte církvím vše a odstátněte je (odluka)

23. 1. 2008 - lira

TZ LIBERÁLNÍ REFORMNÍ STRANY
Vraťte církvím vše a odstátněte je (odluka)
__________________________________LiRA vítá, že vláda našla odvahu pokročit v řešení dále neudržitelného zadržování majetku církví státem a financování provozu církví ze státního rozpočtu.
LiRA připomíná, že to byl Klaus a ODS, kdo zabránil dořešení této problematiky v počátku devadesátých let. Podezření, že aktuální vstřícnost vedení ODS k cirkvím souvisí s volbou prezidenta je na místě.

LiRA považuje vládní návrh za zbytečně složitý a jen zdánlivě vstřícný. Vrácení pouhé třetiny státem zadržovaného majetku je nedostatečné a následné 60leté vyplácení kompenzací za nesystémové. Toto řešení ponechá a prohloubí závislost církví na státu, provokuje proticírkevní nálady.
Liberálové považují stát za špatného vlastníka, naopak církve obecně patří k opovědným správcům majetku.

Liberálové považují silné, na státním rozpočtu nezávislé církve za jeden z pilířů svobodé společnosti.

Proto vyzýváme poslance a senátory, aby vládní návrh upravili: *vrátit maximální (technicky) možné množství majetku církvím *ukončení financování provozu církví státem

_______
příloha:
TZ Vlády ČR ze 23.1.2008: Věcný záměr církevního zákona byl schválen jednomyslně
Vláda dnes schválila řadu důležitých návrhů, předložených členy vlády. Souhlas s textem věcného záměru zákona vyslovila již na konci minulého roku vládní komise a všech sedmnáct církví registrovaných v ČR, kterých se tato problematika týká.

Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nebude vydán, a naturální restituce - tedy faktické vydání majetku. Ŕeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, který církve vlastnily a které stát drží z doby po 25. únoru 1948. U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady. Ta bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nebude vydán. Výše částky, kterou bude stát splácet po dobu šedesáti let bude činit 83 miliard korun. Tato částka bude úročena 4,85%. Náhrada stanovená zákonem bude vyplácena na základě smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu.

Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení tzv. blokačních paragrafů, které dosud brání rozvoji obcí. Zruší také zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Dalším krokem po schválení věcného záměru zákona je vypracování paragrafového znění zákona. Jeho urychlené předložení umožní parlamentu projednání materiálu ještě do letních prázdnin. Zákon by měl vstoupit v účinnost 1. ledna 2009.