Volby Home English

Království za stravenky

25. 1. 2008 - np

s reakcemi čtenářů NPsa -zde-

Když se český panovník dostal ve středověku ve válečné vřavě do potíží, byl ochoten nabídnout za koně, který by jej z ohrožení života dostal, království. Možná, že by ztepilému zachránci přidal i půl dcery.
To dnes, když je ohrožena firma životně závislá na existující právní úpravě, např. na zvýhodnění stravenek poskytovaných podniky a úřady zaměstnancům, požádá o pomoc lobbisty.

Politici jsou stejně jako veřejnost zaplaveni nadbytkem (dez)informací, k tomu musí vyhodnocovat množství materiálů a dělat rozhodnutí. Jsou oslovováni ze všech stran, aby něco udělali či naopak něčemu zabránili. Většina politických otázek je v teoretické rovině jednoduchá, ale v praxi dochází k nejrůznějším nepředvídatelným situacím. Každá věc má množství stránek a na sebe navázaných souvislostí. Kvalitně pracující politici umí práci lobbistů využít pro orientaci v této spleti závislostí, příčin a následků.

Čerstvá aférka, kdy byla jedna stravenková firma přistižena médii, že si objednala lobbistickou firmu na „zařízení“ zachování současné situace u vládních poslanců, zavání korupcí. Ovšem jen na první pohled. Ve skutečnosti zatím zveřejněné informace prokazují pouze klasický lobbing.
Jedna firma si najala jinou na prosazení svého zájmu. Cílem je zařídit určité jednání politické reprezentace. Mezi základní prostředky lobbingu patří nabídnout klíčovým lidem informace, které ovlivní jejich postoje a chování ve prospěch klienta, který může být rozhodnutím politiků či úředníků postižen.

Stravenky jsou velký byznys

Firmy nabízející stravenky mají svůj mnohamiliardový byznys daný nestandardním právním prostředím. V rámci dalšího kola nekonzistentních vládních pokusů o reformu se znovu zvažuje odstranění zvýhodnění stravenek. Nikdo přesně neví, jak by se podniky zachovaly, kdyby měly poskytovat zaměstnancům stravenky za rovných podmínek. Je krajně pravděpodobné, že by se celý byznys dramaticky zmenšil a možná i zhroutil. To by mělo značný dopad na stravování statisíců zaměstnanců a tisíců zaměstnavatelů, kteří by vzniklé problémy musely řešit.

Žijeme ve světě soupeřících zájmů jednotlivců, firem, politických stran nebo třeba odborů či církví. Nemáme-li žít ve stavu nepřetržité války všech proti všem, musíme vzít za vděk nedokonalými mechanismy na slaďování zájmů mimoběžných a výběru mezi zájmy protichůdnými. Demokracie ekonomická, trh, se mnohým zdá na slaďování zájmů necitlivý a požadují zásahy z oblasti demokracie politické.

Chybí pravidla

Role lobbistů – zprostředkovatelů, kteří umí politikům nastínit následky jejich rozhodování nejen z pohledu aktuální politické situace, bodů, které mohou získat před veřejností, ale i z pohledu dotčených podniků, je v demokracii významná.
Místo horlení proti jedné podivné kauze by politici měli zavést transparentní procesy při politických rozhodováních a dát už konečně lobbingu pravidla tak, aby slovo lobbista přestalo být nadávkou.