Volby Home English

Prospěšný rozkol u konzervativců

16. 2. 2008 - lira

k rozkolu v Mladých konzervativcích
tři texty: Týden, velmi krácená verze vyšla v Deníku, i s reakcemi čtenářů najdete na -NPsu-


TÝDEN: Nadějné spory mezi modrou mládeží

Časopis Týden přinesl původní zprávu o konfliktu uvnitř Mladých konzervativců (MK), kteří se rozštěpili a jedna skupina zakládá vlastní organizaci s pracovním názvem Mladá občanská platforma (MLOP). Čtenářům se konflikt zdá nesrozumitelný a potvrzuje obecnou představu, že i v mladí politici jsou mocichtivá stvoření, kterým jde jen o funkce. V případě odchodu významné části členů MK do nové organozace jde však o nemístnou zkratku.

MK jsou dlouhodobě nejsilnější a nejviditelnější mládežnickou politickou organizací v České republice. Od mladých socialistů a lidovců se liší nejen aktivitou směrem k veřejnosti, ale především nesvázaností s politickou stranou. Mladí konzervativci nejsou formálně provázání s ODS z vícero důvodů. Především uvnitř ODS, kde často probíhají ostré skupinové boje, nikdo nestál o vtažení dalšího mocenského prvku. V MK nikdy nebyl vážný zájem opustit původní koncept mládežnické organizace jen volně spolupracující s politickými stranami, vedle ODS, ODA, US-DEU. Mladokonzervativci jsou vnitřně pluralitní s celým spektrem nekomunistických názorů. To však neznamená, že by mezi členy nebylo mnoho členů ODS a MK se, i přes členství několik příslušníků jiných stran, nepovažovalo za líheň ODS.
Aktuální spor je vyústěním více let zablokované situace, kdy aktivní menšina, usilovala o změnu fungování organizace, včetně průhledného hospodaření, a většina to odmítla.

Jako jeden z pamětníků, který se snažil rozkolu zabránit, na něm vidím i pozitivní věci. Mladí konzervativci několik let pospávali, věnovali se schůzování, zábavě či pomoci ODS v nejrůznějších volbách. Teď obě organizace začnou soupeřit. Očekávám oživení publikační, ale i jiné činnosti. Mládežnické politické organizace se dosud nesnažily být „hlasem generace“ schopným přimět politiky, aby se zabývaly prioritami mladých lidí. To se může změnit. Skupina, která zakládá MLOP, má ve svém čele několik osobností, schopných vytvořit fungující organizaci, disponující kreditem, který jim pozůstalí mladokonzervativci mohou závidět. Současné vedení MK má blízké vztahy s pražskou ODS a Ivanem Langrem. Lidé z MLOPu pracují pro předsedu senátu Přemysla Sobotku a Petra Nečase.

Jedním z neštěstí české „staré“ pravice je absence vážného konkurenta ODS, který by jí nedovolil provádět mnohé nepředloženosti. Mezi „mladou“ pravicí se rozhořel boj, který může v budoucnu přinést vítané oživení. Milan J. Hamerský, politolog, mladý konzervativec

__________________________________

NPes: Prospěšný rozkol u konzervativců

Zajímavé věci se poslední měsíce neodehrává jen v nejvyšších patrech politiky. Pro mnohé je nadějí na změnu současné neurvalé politické kultury nastupující generace. Proto si tato oblast zaslouží zájem veřejnosti. Mládežnických organizací sdružujících sympatizanty parlamentních stran je v České republice několik. Po celé republice mají pobočky -Mladí sociální demokraté-, -Mladí křesťanští demokraté-, -Mladí konzervativci- či -Komunistický svaz mládeže-. Brněnští členové dvou posledně jmenovaných organizací se celostátně zviditelnili účastí v televizním dokumentu -„Kupředu levá, kupředu pravá“-.

Mládežnické organizace jsou slabé počty členů, organizačně, finančně i nápady, např. ve srovnání se zahraničím, kde nejsou neobvyklé desetitisícové členské základny. Aktivních lidí ve všech organizacích dohromady je maximálně pár desítek. No vážně, kdy jste naposledy slyšeli o nějaké jejich akci? Smutná je absence sebemenší kritičnosti k politice, programu i jednání „partnerských stran“. Vidíte-li dvaadvacetileté hochy v obleku s koženým výrazem a s obdivuhodným sebevědomím, jak se těší co jim politika hodí, pak ztrácíte víru, že nás někdy čekají lepší politické časy.

Mladí konzervativci vznikli v Brně v roce 1991

Sympatizanti pravicové politiky se už přes sedmnáct let sdružují v občanském sdružení Mladí konzervativci (MK). Historie MK (nejen) v Brně je bohatá a pozorným čtenářům Neviditelného psa známá. Kromě článků v médiích a přednášek na středních a vysokých školách, probíhají v Brně mnoho let -tradiční akce-. K nejznámějším patří 10. března Den Tibetu, připomínající vyvěšováním vlajky den okupaci Tibetu Čínou, 1. května vystoupení proti komunistickým oslavám, v červnu happenig - Den daňové svobody, upozorňující na aktuální míru přerozdělování, hraniční den, do kdy vše co se z ČR vytvoří proteče státem a den od kdy už vyděláváme na sebe. Poslední tradiční akcí v Brně je 21. srpna položení květin k pamětním deskám obětí roku 1969, pravidelně za účasti křesťanských demokratů.

V politice se úspěšně uplatilo několik členů MK, např. dva současní ministři ODS Jiří Pospíšil a Ivan Langer, europoslanec Hynek Fajmon, primátor Olomouce Martin Novotný, jihomoravský poslanec David Šeich či starosta Brno-Bohunic Robert Kotzián. Mnohaletý expředseda Petr Sokol je uznávaný politolog, aktivní např. ve vzdělávací instituci -Cevro-, jeden z předchozích předsedů Petr Mach je ředitelem Klausova think tanku -Cep- a vydavatelem skvělého liberálního měsíčníků -Laissez Faire- a několik členů najdeme u liberálů v LiRA a -IKHB-.

Přes úspěchy MK v Brně a Středních Čechách končí

V listopadu proběhl v Praze XVIII. celostátní kongres organizace s desítkami klubů a více než šesti stovkami členů. Vzhledem k nesmyslnému delegátskému systému není úplně zřejmý poměr mezi skutečnými a papírovými (černými) členy. To není jediná nejasnost v MK, kongres např. už léta neschvaloval rozpočet či uzávěrku a nikdo netuší jak je spravován objekt v majetku MK v Olomouci. Na kongresu došlo k rozkolu mezi zastánci pokračování v neprůhledném hospodaření a personální kontinuitě a skupinou usilující o razantní personální změnu vedenou Brňáky a Středočechy. Stejně jako v minulém roce zastánci kontinuity vyhráli cca 120 ku 67.
Průběh jednání nápadně připomínal proběhlou prezidentskou volbu, byl plný invektiv, arogance a komických momentů. Jako přípravka na budoucí politické boje to byla neocenitelná škola, obchody zajištěná síla zadupala jakékoli argumenty tři metry pod zem.

Nastala zajímavá situace, místo neproduktivní bolestínské diskuze a úvah o vendetě, založili poražení vlastní organizaci, Mladou občanskou platformu (-MLOP-) a chystají vlastní aktivity. Staronové vedeni Mladých konzervativců také nelenilo a zaregistrovalo si pět sdružení s cílem blokovat jejich názvy před „odpadlíky“, např. Mladí občanské demokratické strany či Mladí liberálové a konzervativci. Bude zajímavé, jestli ze ně zvládnout odevzdávat daňová přiznání, což se jim v případě MK řadu let nedařilo. První zprávu o rozštěpení přinesl Týden a v -diskuzi- 477 příspěvků si mnozí (ex)členové MK mohli dovyříkat skutečné i smyšlené spory.

Soutěž je lék na pohodlnost

Štěpení organizací, stran, firem či rodin nemá oprávněně u veřejnosti podporu. Na první pohled zakládání dalších institucí oslabuje původní organizace i prosazování jejich cílů. Nemusí to však být nutně pravda, naopak. Kromě spolupráce je dalších důležitým principem fungující svobodné společnosti soutěž. Je dobrý důvod se domnívat, že dvě mládežnické organizace soupeřící o podporu mladých sympatizantů pravicové politiky i vlivných členů ODS (MK – Langer, Pospíšil, MLOP – Nečas, Sobotka, Bém) přinesou do veřejného prostoru nové pohledy, potřebné programové střety a oživení.

V okamžiku, kdy je ODS na pravici hegemonem a jejím jediným korektivem jsou komentátoři či mediální experti, je dobře vidět její rétorická strnulost v klausismu-zahradilismu a cynická bohorovnost při kupčení s pilíři svého programu. O neurvalosti některých jejich představitelů škoda mluvit. Nesocialistický volič nemá příliš na výběr. ODS chybí konkurence a mění se postupně v líného kapra věnujícího se jen vnitřním bojům o dělbu kořisti.

Soutěž prospívá ekonomice a prospěje i politické mládeži. Záleží jen na členech, zda MLOPové vydrží vedle zavedeného MK déle než jednu sezónu a udělají jen několik akcí za peníze zahraničních nadací nebo se stanou atraktivní platformou po mladé zájemce o věci veřejné.

Autor je člen MK od roku 1998 (2 roky předseda MK Brno)
psáno pro Deník