Volby Home English

Eutanázie (návrh zákona o důstojné smrti)

11. 3. 2008 - lira

TZ LIBERÁLNÍ REFORMNÍ STRANY
pozvánka - Důstojná smrt
____________________________
-vlastní stránka-

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT

P O Z V Á N K A

senátorka Václava Domšová
pod záštitou senátního klubu SNK spolu s
Liberální reformní stranou (LiRA)

si Vás dovolují pozvat na konferenci, která se koná

v úterý 11. března 2008

v Jednacím sále Senátu P ČR, Valdštejnská ulice, Praha 1
(vstup recepce A)

na téma

„DŮSTOJNÁ SMRT“

Cílem setkání je probrat téma v plné šíři (pohledy etické, sociální, medicínské, právní) za účasti odborníků, politiků i veřejnosti a získat připomínky k návrhu zákona „o důstojné smrti“ představenému v prosinci 2007, dostupné zde: www.eutanazie-dobrasmrt.cz

Program:
9.30 - 10.00 hod., prezence
10.00 - 10.05 hod., zahájení Ing. Václava Domšová, senátorka, MUDr. Jan Rakušan, místopředseda Senátu,
10.05 - 11.00 hod., blok společensko - eticko – medicínský
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st., Prof. PhDr. Tomáš Halík, MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí
11.05 - 12.05 hod. blok právně - politický
MUDr. Boris Šťastný, poslanec, Mgr. Milan Hamerský, právník -předkladatel návrhu zákona, JUDr. František Korbel, náměstek ministra spravedlnosti, Michal Mlej, spolupracovník organizátorů
12.15 – 13.45hod., diskuze