Volby Home English

Liberálové s křesťanskými demokraty proti vraždění neviňátek

9. 4. 2008 - mfd

s reakcemi čtenářů NPsa -zde-

(plá verze) Otázka potratů otevřená chytře provokujícím místopředsedou lidovců Davidem Mackem, zaujala MFD k několika textům a komentářům. Její reprezentativní průzkum potvrdil, že přes milión občanů (23%) považuje potrat za vraždu. Kde jsou? Jak to, že nestojíme na ulicích a jsme smířeni s tak nepřijatelnou situací. Vždyť od legalizace potratů bylo již u nás rukou lékařů za souhlasu miliónů žen ukončeno přes 3000 000 lidských životů. Vlády se u nás strachují o svoji budoucnost kvůli stravenkám, třiceti korunám poplatků u lékaře či tomu jak se vyspí přeběhlý poslanec. Ukončení či zásadní omezení socialistického výdobytku, „umělého ukončení těhotenství“, není v programu žádné vlády ani strany.

Tibetská póza

Násilí v daleké Číně na desítkách Tiběťanů snadno vyvolává vlnu solidarity, desítky denně zmarněných životů neviňátek jsou pouhou statistikou. Kýčovité, nic nestojící a politické výhodné dojímaní bojovníků za občanská práva nad násilím v exotické zemi, kontrastuje s jejich nezájmem ukončit hanebnou potratovou praxi doma. Každoročně se v Česku několikrát sejde pár stovek odpůrců potratů, aby za shovívavého zájmu médií vykřičeli do světa svoji nespokojenost s ukrutností a zatvrzelostí našich srdcí. Po pár komentářích o složitosti světa a nemožnosti vyřešit údajné dilema mezi právem ženy a nenarozeného života, se jede dál. Pane doktore, dnes jen deset zákroků na maminkách.

Jak krásné je se dojmout nad nově narozeným ledním medvídkem v Berlíně či Brně. Narození zvířete v ZOO je štěstí, radost a úspěch. Za to narození dítěte je sociální situace a přírodní pohroma, která se prožene vaším bytem. Nad rodiči je třeba hořekovat, kolik jen si toho mohli dopřát nemít (další) dítě? Více dovolené, lepší vzdělání, více spotřebního zboží, více, více.. Teď se budou muset uskromnit a proč? Paradoxně pro tvorečka, které je v naší dětinské společnosti na piedestalu. Vše se kolem něj točí. Tedy pokud přežije kritickou dobu od početí do narození, v níž je vystaven riziku svévolného usmrcení.

Selhání liberálů je v otázce potratů flagrantní

Téma, které se dotýká osobní integrity jedince by mělo být pilířem liberální politiky. Přenechali ho nezodpovědně rudé či zelené levici a křesťanům. Jedni jsou zosobněním destruktivní vzpoury proti hodnotám naší civilizace, člověk i morálka jsou pro ně pouhé společenské konstrukty odvozené od stupně vyspělosti společnosti. Lidský život má hodnotu danou kolektivem.

Křesťané různých sekt po staletí zabíjení bezvěrců a odpadlíků objevili, že nejen duše, ale i tělo je božím dílem hodným ochrany. Dnes mají monopol na etické otázky daný úprkem liberálů od etických témat k ekonomickým.
Liberalismus vznikl a stále zůstává výsostně etickým světonázorem.

Pokud křesťanství demokraté navrhnou konkrétní kroky vedoucí k zásadnímu omezení potratové praxe zaslouží si podporu. Žádný skutečný liberál nemůže mít problém s omezením možnosti potratů jen na případy ohrožení života dítěte či matky a těhotenství vzniklého zločinem (znásilnění, incest). Jedinou přijatelnou alternativou pro zdravé matky odmítající starat se o zdravé děti, jsou anonymní porody s následnou adopcí.
Toto je první krok na cestě k dospělé a odpovědné společnosti. Učiňme jej společně liberálové a křesťanští demokraté.

_______________________
názor z diskuze
Kdy vzniká člověk?:
Autor: Saša IP: 195.113.166.xxx Datum: 11.04.2008 11:02
Ne biologicky, ale právně - kdy vzniká člověk? To je dost zásadní otázka, kdy s z objektu stává subjekt. (Podle mne početím. Jakmile dva objekty - vyjíčko a spermie - splynou a poprvé se rozdělí, vzniká člověk jako subjekt práv, jehož úmyslné usmrcení druhým člověkem je podle okolností vraždou nebo popravou.)

Je-li plod člověkem (subjektem), pak má (a musí mít) lidská práva. To vylučuje usmrcení, protože ani zločinné lidi nepopravujeme, jak bychom tedy mohli popravovat lidi zcela nevinné.

Není-li plod člověkem, pak je věcí (objektem). Je-li věcí, je předmětem vlastnického práva. Kdo ho vlastní?
a) Vlastní-li plod coby objekt práv matka a otec společně (vždyť ho společně stvořili), pak o něm musí společně rozhodovat stejně jako o každé jiné věci ve spoluvlastnictví.
b) Vlastní-li plod coby objekt práv jen matka, pak otec nenese za tuto cizí věc žádnou zodpovědnost a není povinen na ni vynakládat žádné prostředky.