Volby Home English

Ohrožení svobody tisku na Slovensku

17. 4. 2008 - ln

Zájem šéfredaktorů českých deníků o svobodu tisku, resp. specificky svobodu tištěných médií provádět vlastní editorskou práci, by neměl být vnímán jen jako projev solidarity jedné profesní skupiny. Apel českých šéfredaktorů na slovenského prezidenta je naprosto oprávněný a shoduje se například s kritikou vysokého komisaře OBSE pro svobodu tisku. Dá se bohužel očekávat, že nebude vyslyšen. V pondělí 14. 4. odpoledne vystupoval prezident Gašparovič na plénu Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kde se na něj s apelem zákon nepodepisovat obrátil jménem politického klubu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) jeho předseda Eörsi.

Prezident Gašparovič ve své odpovědi odmítl, že by zákon potíral svobodu slova, a před plénem Rady Evropy odkázal nespokojence na to, aby se obrátili na slovenský Ústavní soud nebo na Evropský soud. Je smutnou skutečností, že snahy politiků o nasazení náhubku médiím jsou zejména v postkomunistických zemích, kde máme mizivou tradici svobodného tisku, vcelku běžné a že řeči o potřebě uzákonit právo na odpověď se často objevují i mezi našimi politiky. Případ slovenského tiskového zákona by nám měl připomínat jak skutečnost, že svoboda není samozřejmá, tak důležitost, kterou může v budoucnu mít i pro nás přijímání závazných norem zaručujících práva a svobody na evropské úrovni, nikoli pouze na úrovni národní legislativy.

Jiří Zlatuška, senátor, člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy