Volby Home English

Jihomoravští radní a prestiž řemesel

18. 4. 2008 - db

Radní Jihomoravského kraje rozjíždí šest měsíců před volbami projekt na pozvednutí prestiže řemesel mezi rodiči a žáky základních škol. Bohulibý záměr zlepšit informovanost rodičů o nabídce „odborného školství“ tak, aby odolali současnému trendu velmi výrazného zájmu o všeobecné typy středoškolského vzdělávání, je spojen s mnoha otazníky.

Především, trend začít chápat středoškolské vzdělání jako stupeň rozvíjející vzdělání základní a teprve na něm stavět konkrétní specializaci potřebnou pro určitou profesi je správný. Příliš brzká specializace ve vzdělání velmi omezuje budoucí možnost změny profese. Profesní život už dnes není spojen s jednou firmou, ale každého čeká několik změn zaměstnání či zaměstnavatelů.

Školské vzdělání nejen na základním, středním, ale dokonce už i na vyšším stupni by mělo být koncipováno tak, aby dávalo dobré základy ne pro nalezení prvního zaměstnaní, ale naopak posledního.
Zní to paradoxně. Stačí si však vzpomenout na moudrost našich předků: „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. V padesáti letech je těžké doplnit si základy, které člověk nezískal na střední škole.

Druhým chybným momentem krajské politiky ODS a KDU je podceňování rodičů a žáků. Oni ponesou následky a výhody své volby studia. Lépe než pánové a dámy na hejtmanství ví co je pro ně dobré, jaké mají předpoklady a touhy. Bránění přizpůsobit strukturu škol zájmu rodičů, napáchalo za osm let značné škody na zmarněných příležitostech stovek dětí.

Kvalitní řemeslníky jistě potřebujeme, stěží však najdeme objektivní čísla kolik je třeba kominíků, sklenářů či ševců na tisíc obyvatel.
Pokud chceme více řemeslníků existují jen tři efektivní cesty jak toho dosáhnout, zrušit bariéry pro vstup do profese (nejrůznější osvědčení a licence), otevřít pracovní trh cizincům a především ochota za kvalitní práci řádně zaplatit. Cesta plánovaných počtů absolventů a následných umístěnek v podnicích je minulostí.

Neměly by zapadnout i okrajovější, ale o to spornější prvky současné krajské aktivity:
Vidíme předvolební politický aktivismus snažící se zalíbit zaměstnavatelům předváděním snahy o zajištění levné pracovní sily.
Na mysl se však neobytně vkrádají jízlivé otázky, na které by veřejnost měla od konzervativní koalice ODS a KDU reprezentované v oblasti vzdělání Šifaldou a Šmídem vyžadovat odpovědi.
*Když tak bojujete za renesanci řemesel, kde vystudovali vaše děti?
*Nerušili jste kvalitní krajská víceletá gymnázia v Brně jen proto, aby vaši známí na soukromých školách měli více studentů?
*Odpovídá krajská struktura škol v okresech původním záměrům, nebo byla upravena politicky?
*Zadání reklamní kampaně financované z veřejných zdrojů, krátce před volbami, vyvolává odůvodněné podezření na nepřímé kupování přízně médií.
Umíte je věrohodně vyvrátit?