Volby Home English

Demokratická samoregulace kouření v restauracích

26. 4. 2008 - bd

s reakcemi čtenářů NPsa -zde-

V Poslanecké sněmovně již delší dobu čeká na projednání a schválení novela zákona měnící podmínky omezení kouření. Několik kol diskuzí ukázalo, že shoda o budoucí podobě regulace se nerodí snadno. Není poslankyně či poslanec, který by na věc neměl názor. Co je jednomu málo, je pro druhého moc, nebo navrhuje úplně jiné řešení. Zrušení zákazu kouření na zastávkách se potkává s návrhy na úplný zákaz kouření v pohostinství. Kompromisní návrhy požadují stavebně oddělené prostory nebo různé podmínky podle velikosti podniku.

Petice Stop kouření škodí svobodě

Každý, kdo je „smrdutým dýmem“ obtěžován, by jistě rád, aby se jeho návštěva pohostinství obešla bez načichnutí oblečení a vlasů, pálení očí a dehtu na plicích. Bohulibý záměr zastánců zákazu kouření podpořený peticí desítek tisíc občanů by však měl být rozhodně odmítnut.

Nikdo rozumný už dnes nebude zpochybňovat škodlivost kouření jak aktivního, tak i pasivního. Zdraví ohrožuje i smog z továren a aut, všudypřítomný hluk, stres, nezdravý životní styl, atd. Žijeme ve společnosti, která nabízí množství příjemných lákadel výměnou za různá omezení a nepohodlí, často ohrožující naše zdraví.

Člověk tisíciletí užívá látky navozující libé pocity, které škodí jeho zdraví. Někdy toto užívání přejde i v chorobnou závislost. Alkohol, léky, čokoláda či nikotin pomáhají mnohým z nás k uvolnění, zlepšení nálady nebo jako společenské berličky. Prohibice nikde a nikdy neuspěla. To neznamená, že se společnost nemá snažit zmírňovat negativní dopady závislostí. Často však byly regulací způsobeny větší škody, než před kterými měla ochránit.

Hostinští za mříže

Pohostinství je široká oblast s velmi pestrou nabídkou, od cukráren, přes vegetariánské jídelny, nádražní bufety, restaurace v mnoha hvězdičkových hotelech až po noční kluby. Snažit se jim vnutit jeden režim, je nesmyslné. Představme si, že by všechny musely mít otevřeno stejnou dobu, poskytovat teplé jídlo, hrát stejnou hudbu, mít bezplatný vstup, koutek pro děti, šatnu atd. Že je to absurdní, že to omezuje podnikání, že je to jen věc vlastníka –provozovatele, co nám nabídne, abychom k němu zavítali, využili jeho služeb a utratili svoje peníze? Přesto existují regulovčíci, kteří si to myslí a přibývá jich. Nesu dobro všem, samo se neprosadí, šup sem se zákonem.

Přímá demokracie

Cesta zákazů a příkazů je v této oblasti chybná a krajně nebezpečná. Kdo je navrhuje a podporuje, projevuje svoje totalitářské sklony. Vlastníkům se snaží přikázat, co mají nabízet a zákazníkům, co mají chtít. Přitom zájem zákazníka musí být určující. V demokracii rozhodují občané o politicích často jen jednou za čtyři roky. V pohostinství jde o každodenní přímou demokracii v praxi. Za co jsou lidé ochotni utratit peníze, to je jim nabídnuto. Nekuřáckých restaurací rychle přibývá, protože je o ně zájem a tomu vycházejí vstříc hostinští. Jen na stránkách www.dokurte.cz , lze najít stovky podniků v celé republice (např. v Brně přes čtyřicet), kteří se nahlásili s nabídkou nekuřáckých prostor. Demokracie zákazníků je rozumnější než demokracie politiků. Držme se jí.