Volby Home English

Proč si univerzity zaslouží podporu

28. 5. 2008 - právo

Ministerstvo zdravotnictví obvinilo rektora Univerzity Karlovy profesora Hampla ze selhání v souvislosti s vyhroceným stavem jednání kolem připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích. Je to však rektor Hampl i akademický senát UK, kdo si zaslouží jednoznačnou podporu.

Připomínky dávaly univerzity jednotlivě i prostřednictvím reprezentace vysokých škol včas a důrazně. Ministerstvo je nevzalo v potaz a věcný návrh nechalo schválit vládou. Nebylo by korektní vrátit se k záměru a nejdříve zpracovat obecné principy, na kterých by měl oboustranně schůdný model změny formy fakultních nemocnic spočívat?

Univerzity, a se svými pěti lékařskými fakultami zejména UK, ministerstvo vydírá. Ministr si zajistil loajalitu ředitelů nemocnic vyhazovy jejich předchůdců, kteří mohli mít odborné i manažerské předpoklady k výkonu funkce, provinili se však tím, že vyjádřili nesouhlas s politickou koncepcí ministra. Ti byli také jediní, kdo vedení ministerstva podpořili.

Výzkum a související špičková péče je ve světě spojena s profesory propojujícími prostředí akademického výzkumu s klinickým působením. Univerzity jsou ovšem v pojetí vedení ministerstva jen příživníci nemocnic a jediné, o co se jedná, jsou toky peněz bez ohledu na důvod jejich vynakládání.

Je zvláštní, když ministerstvo argumentuje potřebou narovnat "výnosy" z vědecké činnosti a poukazuje na to, že lékařské fakulty jsou nositeli rostoucích podílů financovaných výzkumných projektů "na úkor" nemocnic. Je totiž evidentní, že částky na výzkum nejsou výnosem, ale nákladem výzkumné činnosti, a že na jejím skutečném výnosu, totiž praktickém užívání nových poznatků v péči o pacienty, samo -zřejmě nemocnice participují bez jakékoli další úhrady těm, kdo s novými poznatky přicházejí.
Pokud by univerzity měly být akcionáři nemocnic, vedlo by to kromě problémů, na které upozorňují univerzity, i k výraznému omezení autonomie VŠ. Převzaly by totiž odpovědnost za majetek, na jehož hospodaření nemohou mít ve srovnání se státem vliv.
Univerzitám by se o hodnotu akcií navýšil majetek. Avšak bez odstranění příčin deficitního hospodaření nemocnic vykonávajících komplexní péči by klesala jeho hodnota o pasiva nemocnic.

Ministerstvem slibovaný zákaz privatizace státního podílu dost dobře nemůže být dodržen, pokud se nemocnice jako akciová společnost zadluží. Vyhlásí-li na zadluženou akciovou společnost její věřitel konkurz, bude rozhodovací síla univerzity velmi malá a jiná cesta než převod alespoň části akcií investorovi, který by zadluženou obchodní společnost zachránil, existovat nebude. Primátor Pavel Bém deklaroval, že ODS preferuje "osvědčená řešení". V souvislosti s výukou i výzkumem je však takovým osvědčeným řešením maximální míra autonomie vysokých škol a svoboda rozhodovat věci akademické bez podřízenosti vnuceným ekonomickým závazkům.

Rektor UK je jasně pro zachování osvědčených řešení a má na své straně i akademickou obec lékařských fakult, kterou lze z ne -znalosti principů fungování renomovaných univerzitních nemocnic v zahraničí podezřívat jen těžko. Pokud akademici ministerstvu podlehnou, bude to na škodu nejen kvalitě přípravy mediků u nás, ale i postavení univerzit obecně. Negativně se to promítne i na úrovni lékařské péče, kterou bez fungujících lékařských fakult časem pocítí i širší veřejnost.