Volby Home English

Open letter to European liberals

24. 6. 2008 - ml

Mladí liberáli (Young Liberals of Slovakia)
Kapitulská 7
811 01 Bratislava, Slovakia
To: ALDE, EDP, ELDR, -LYMEC-
___________________________

Open letter to European liberals

We take the liberty to critically respond to the ambition of Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) lead by Vladimír Mečiar to integrate into EDP and thereafter into ALDE group in the European Parliament. The integration of HZDS into common group with euro-liberals would unforgivably discredit liberal politics in Europe, above all in Slovakia, Czech Republic and Hungary.

We are aware of European liberals having an interest in new members; however, they should carefully reconsider whom they are admitting among themselves. Politics of HZDS has never been liberally compatible. Let us not forget about the period ten years ago when the government of HZDS stopped the integration efforts of Slovakia into the EU due to non-democratic exercises of power.
We accentuate the crucial ELDR resolution in March 1998, which expressed concerns over the steps of former government, heading towards restrictions of democracy in Slovakia. We warn about the present HZDS politics in an etatismic / left presiding coalition with a freedom restrictive tendency in Slovakia. The admission of HZDS among European liberals would be the worst insult of liberal values in general. The values of European liberal politics would therefore vanish.

From our point of view, being liberal does not represent someone declaring himself as liberal in an advantageous moment but consistently promoting liberal values in real life and living in line with them.

For the Slovak and Czech liberals it is unacceptable for HZDS being part of ALDE in the European Parliament. We believe as European liberals and democrats, you will carefully reconsider your decision and admission of HZDS into ALDE will be rejected.

Richard Švihura
Mladí liberáli (Young Liberals), member of LYMEC, Slovak Republic
President

Milan Hamerský
Liberální reformní strana (Liberal reform party), Czech Republic
President


Contact person:
Pavol Szabo, Mladí liberáli (Young Liberals), Slovak Republic
International officer, email: pavol.szabo@gmail.com
===========
Dovoľujeme si kriticky zareagovať na snahy Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) vedenej Vladimírom Mečiarom o zaradenie do EDP a následne do ALDE v Európskom parlamente. Zaradenie HZDS do spoločnej skupiny s euro-liberálmi by zdiskreditovalo liberálnu politiku v Európe, predovšetkým na Slovensku, v Česku a Maďarsku.

Vieme, že európski liberáli majú záujem o nových členov, ale mali by zvážiť koho medzi seba prijímajú. Politika HZDS nikdy nebola zlučiteľná s liberálnou politikou. Nezabúdame najmä na obdobie spred desiatich rokov, kedy vláda HZDS z dôvodu nedemokratického uplatňovania moci pozastavila integračné snahy Slovenska. Pripomíname kritickú rezolúciu ELDR z marca 1998, ktorá vyjadrovala znepokojenie z krokov vtedajšej vlády smerujúcich k obmedzeniu demokracie na Slovensku. Upozorňujeme, že aj súčasná politika HZDS vo vládnucej etatistickej / ľavicovej koalícii smeruje k obmedzovaniu slobôd na Slovensku. Prijatie HZDS k európskym liberálom by bolo najhoršou urážkou liberálnych hodnôt. Európska liberálna politika by týmto krokom stratila svoje hodnoty.

Podľa nás byť liberálom neznamená prehlásiť sa za liberála v určitý výhodný okamih, ale v reálnom živote konzistentne presadzovať liberálne hodnoty a dôsledne podľa nich žiť.

Pre slovenských a českých liberálov je neprijateľné, aby sa HZDS zaradila v Európskom parlamente do ALDE. Veríme, že ako európski liberáli a demokrati zodpovedne zvážite svoje rozhodnutie a vstup HZDS do ALDE odmietnete.


______________________


20.5.2008 Euroliberáli chcú medzi seba zástupcov HZDS
LiRA odmítá vstup extrémistů stejně jako Mladí Liberali (SR)
TZ Liberální reformní strany
-HZDS nepatří k (euro)liberálům, podporujeme postoj kolegů ze SR


LiRA je zděšena z koketérie liberální frakce v Evropském parlamentu - ALDE (Aliancie liberálů a demokratů pro Evropu) se spoluprací s HZDS. Pro obyvatele ČR jsou mečiarovci symbolem nacionální, populistické a korupční politiky neslučitelné s liberálními hodnotami.
LiRA plně podporuje stanovisko kolegů ze SR. Budeme informovat vedení ELDR o našem postoji.

Zástupci LiRA se zúčastnili jako hosté kongresů ELDR (www.eldr.eu) v Bratislavě 9/05, ve Stuttgartu 3/06, v Berlíně 10/07.

___________________

Euroliberáli chcú medzi seba zástupcov HZDS
-www.sme.sk-
ŠTRASBURG. Predseda Aliancie liberálov a demokratov za Európu Graham Watson si vie predstaviť, že onedlho sa rady jeho europoslancov rozšíria o troch Slovákov - Irenu Belohorskú, Sergeja Kozlíka a Petra Baca.

"Ak úspešne zavŕšia integráciu do európskej demokratickej strany, je samozrejme, že ich privítame v našom klube," uviedol Watson v utorok pre agentúru SITA. Vysoko postavený člen Aliancie liberálov a demokratov povedal, že europoslanci za ĽS-HZDS už štvrtý mesiac hlasujú v pléne ako aliancia. "Dúfame že celý proces dobre dopadne a najneskôr do dvoch mesiacov sa konečne ukončia naše peripetie," skonštatovala pre Irena Belohorská.

O členstve v európskej demokratickej strane má rozhodnúť jej vedenie začiatkom leta. Už dnes má ĽS-HZDS štatút pozorovateľa a jej podpredseda Milan Urbáni začiatkom mája vyhlásil, že strana bude v najbližšom období prijatá do Európskej demokratickej strany (EDS).

Členstvo v menšinovej zložke Aliancie ale môže trvať iba do nasledujúcich eurovolieb. „Je pravdepodobné, že EDS sa rozpadne,“ povedal pre agentúru SITA nemenovaný francúzsky zdroj z vedenia EDS. Podľa neho je medzinárodná existencia strany ohrozená presunmi na talianskej a francúzskej politickej scéne, kde centristické strany utrpeli v posledných mesiacoch výrazne prehry. „To sú iba fabulácie. Viete koľkokrát sa nás pokúšali zničiť?“ komentovala Belohorská.

___________________

Mladí Liberáli: HZDS nepatrí medzi liberálov Európskeho parlamentu

Pre Mladých liberálov (ML www.mladiliberali.sk) je neprijateľné, aby sa ĽS-HZDS zaradila v Európskom parlamente do Aliancie liberálov a demokratov. „Európski liberáli majú záujem o nových členov, ale mali by zvážiť, koho medzi seba prijímajú. Politika ĽS-HZDS nie je zlučiteľná s liberálnou politikou. O našom odmietavom stanovisku sme už minulý rok informovali podpredsedníčku európskych liberálov Katarínu Glončákovú – Golev,“ uviedol predseda ML Richard Švihura.

Reagujú tak na vyhlásenie predsedu Aliancie liberálov a demokratov za Európu Grahama Watsona, že si vie predstaviť, že onedlho sa rady jeho europoslancov rozšíria o troch Slovákov - Irenu Belohorskú, Sergeja Kozlíka a Petra Baca. "Ak úspešne zavŕšia integráciu do európskej demokratickej strany, je samozrejmé, že ich privítame v našom klube," uviedol Watson.

"Byť liberálom neznamená prehlásiť sa za liberála v určitý výhodný okamih, ale v reálnom živote konzistentne presadzovať liberálne hodnoty a dôsledne podľa nich žiť,“ upozornil Švihura. O členstve v Európskej demokratickej strane má rozhodnúť jej vedenie začiatkom leta. Dnes má ĽS-HZDS štatút pozorovateľa a jej podpredseda Milan Urbáni začiatkom mája vyhlásil, že strana bude v najbližšom období prijatá do Európskej demokratickej strany.

Mladí liberáli sú nezávislé občianske združenie hlásiace sa k hodnotám liberalizmu, medzi ktoré predovšetkým patrí sloboda a rešpekt k súkromnému vlastníctvu. Dlhodobo propagujú návrhy na výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia. Ich hlavnými témami sú ochrana súkromného vlastníctva, dodržiavanie ľudských práv a zahraničná politika. ML sa venujú aj ekonomickému vzdelávaniu mladých ľudí.