Volby Home English

Irové dali Evropanům příležitost

30. 6. 2008 - lira


TZ Liberální reformní strany (LiRA/LiberálovéČR)
Liberálové chtějí US€ - Irové dali Evropanům příležitost
=====================================


Liberálové přijímají rozhodnutí Irů jako příležitost ukončit zákulisní a nesrozumitelné "reformování" orgánů a procedur EU. Koncept EU natahující svojí gravitací další a další státy za snižující se podpory obyvatel je vyčerpán, dostal se na samu hranici demokratické legitimity, kdy musí docházet k manipulacím (obcházení referend), aby mohl pokračovat "pokrok" dle politických elit.

Liberálové chtějí US€
US€ - Spojené státy evropské jsou koncept pro novou podobu Evropy, založené na svobodném rozhodnutí občanů v jednotlivých státech. Evropa není vojensky ohrožena a bez vnějšího tlaku nelze překonat tradiční a přirozené rozdíly. Demokratickou cestou je transparentní cesta inspirovaná severní Amerikou. Zóna volného obchodu může existovat i mezi státy (NAFTA = USA-Mexiko-Kanada) dnešní EU, ESVO, Turecko, Ukrajina, atd., zájemci z řad členů EU by měli vytvořit US€.

Navazujeme na naše stanovisko z 30.5.2005 -Francouzské_NE_je_příležitost-.

viz článek:
30.6.08 -Spojené_státy_evropské-