Volby Home English

Média o návrhu liberálů uzákonit "důstojnou smrt"

23. 7. 2008 - monitor

NOVA: Debata o eutanazii
V Česku se opět otevřela diskuse o povolení eutanázie. Na internetu je ode dneška petice na podporu projednávání zákona o důstojné smrti a každý se může seznámit i s podrobnými pravidly asistované sebevraždy.
* -přehrání-

_____________

ČT: Petice na podporu
* -přehrání-

_____________

ČRo: Diskuze Hamerský x Svatošová
* -přehrání-

_____________

AKTUALNE.cz: Eutanazie v českých nemocnicích. Jak může vypadat?
10:05 | Dnes | Martina Macková, Veronika Suchá Praha - Třikrát si bude muset lékař s pacientem promluvit na téma "Skutečně chcete zemřít?", než bude moci člověku pomoci se sebevraždou.

To je jedna z podmínek, kterou stanoví první oficální návrh na uzákonění eutanazie, který bude projednávat český parlament. Aktuálně.cz má devatenáct paragrafů návrhu "zákona o důstojné smrti" k dispozici.

Autoři zákona z řad liberálů dnes udělají další krok k tomu, aby se jim zákon podařilo prosadit. Oznámili, že krátce po poledni představí petici, v níž mohou voliči uzákonění euthanázie podpořit.

Bezmocnost nestačí
Jak si liberálové odchod ze života s posvěcením státu představují? Eutanázie nebude možná u každého člověka, byť by si ji přál. Například stáří či bezmocnost nebere zákon jako dostatečný důvod.

"K důstojné smrti lze na základě jeho žádosti dopomoci nebo ji vyvolat pouze u pacienta, který je v situaci, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a kdy se nachází ve stavu trvalého utrpení fyzického nebo psychického, které je výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné a nevyléčitelné nemoci," stojí v návrhu.

To je pro notáře
Žádost o eutanazii musí vlastnoručně sepsat právně způsobilý člověk, chybět nesmí notářsky ověřený podpis. Dokument začne platit až čtyři týdny po napsání, v té chvíli se stane i součástí zdravotní dokumentace. Pacient může žádost kdykoli vzít zpět.

"Pokud pacient nemůže číst nebo psát, nebo je nevidomý, může svoji žádost o důstojnou smrt učinit před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být hlasitě přečtena a přítomnými svědky podepsána. Přitom pacient musí před svědky potvrdit, že listina obsahuje jeho žádost o důstojnou smrt. Pisatelem a předčitatelem může být i svědek; pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem," píše se v návrhu.

Návrh nepočítá s automatickým právem na eutanazii, lékař může žádost odmítnout, nikdo jej nemůže k provedení podobného zákroku nutit. Každá eutanazie bude vyžadovat souhlas druhého nezávislého lékaře - tedy ne například jiného lékaře z téhož oddělení.

Eutanazie by podle návrhu hodnotila speciální komise. Pokud by lékař porušil některé z pravidel, věc by předala státnímu zastupitelství.
Zatím není jasné, jak konkrétně by asistovaná sebevražda či ukončení života lékařem vypadalo. To by vyřešila až prováděcí vyhláška.

Pro ODS příliš liberální
První oficiální návrh zákona o eutanazii, který předložila senátorka Václava Domšová, nebude mít v parlamentu snadnou cestu. Zachází totiž dál, než chtějí zatím největší příznivci eutanazie v politice - členové ODS.

Pacient musí žádost sepsat sám a nechat u notáře ověřit svůj podpis.
V čem je problém: Návrh, který připravili právníci Liberální reformní strany (LiRa), totiž počítá s tím, že ve výjimečných případech usmrtí pacienta sám lékař. Nepůjde tak o asistovanou sebevraždu, ale předem dohodnuté usmrcení pacienta lékařem.
Smrt z rukou lékaře vadí poslanci ODS a lékaři Borisu Šťastnému.
"Je to devastace myšlenky na posílení svobod člověka a chybí tam kontrola proti zneužití. Je to eticky nepřijatelné," soudí Šťastný.

Domšová: Lékaři usmrcují už nyní. Jenže "načerno"
I pro tvůrce zákona je sebevražda nemocného s odbornou asistencí hlavní prioritou. "Teprve na druhém místě, pro osoby, které se nacházejí, kromě jiného, ve stavu nezměnitelného bezvědomí a o důstojnou smrt požádaly předem, stanoví návrh zákona eventualitu vyvolání důstojné smrti lékařem samotným," stojí v obecné části návrhu.

Podle senátorky Václavy Domšové (SNK), která návrh zákona horní komoře předložila, jsou námitky odpůrců alibistické.
"Lékaři s tím nechtějí nic mít, ale přitom se ví o množství černých eutanazií. Je věcí diskuse, jestli by to nakonec byli lékaři, rodina nebo nějaká organizace," řekla Aktuálně.cz Domšová.

Chybí kvalitní péče o umírající
Proti návrhu se dnes postavila také ministryně Džamila Stehlíková (SZ).
"Jediným přijatelným řešením situace těžce nemocných a umírajících není volba mezi utrpením a smrtí z rukou lékaře, nýbrž zmírnění utrpění a podání pomocné ruky. Umírající a těžce nemocní potřebují kvalitní a dostupnou péči, nikoliv legalizaci eutanazie, která je popíráním smyslu lékařského poslání," míní Stehlíková.

Podle Domšové by nebylo potřeba uzákonit eutanazii, kdy v Česku fungovala péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné a umírající. "Kdyby z debaty vyplynulo, že se zlepší péče, vznikne více hospiců a zkvalitní se služby LDN, budu ráda," soudí.

Předseda LiRa Milan Hamerský věří, že zákon by senátoři mohli podpořit. "Podle našich průzkumů je pro řešení eutanazie asi polovina politiků napříč stranami. Je tady šance," řekl Aktuálně.cz.