Volby Home English

Zákazy jsou morem dneška

23. 7. 2008 - np

s reakcemi čtenářů NPsa -zde-

V poslední době se stalo módním trendem někomu něco zakázat, přikázat, tu někde někoho něčím omezit. A není to pouze záležitost ČR, je to jakýsi pokus o nový profil celé Evropy. Po nejrůznějších druzích regulací až po zákazy kouření, které se rozmáhají evropskými státy, se na obzoru vyskytují nové druhy epidemií v podobě městských vyhlášek zakazujících odhazování nedopalků a žvýkaček. Zajisté ekonomické opatření, jakým ušetřit na komunálních službách.

Z logiky věci – nebudou-li se odhazovat odpadky na veřejném prostranství, není zapotřebí tolika zaměstnanců komunálních služeb, není zapotřebí takový finanční objem vynakládat na mzdy apod. Garanci za čistotu na ulicích přebírají jistým způsobem po pracovnících komunálních služeb strážníci městské policie. Záslužná to funkce. Dalším novým opatřením se stávají obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství.

Jedním z již mnoha měst, které tuto vyhlášku přijalo, je i město Bílina, ve kterém působím. Stalo se tak na základě iniciativy místní KSČM, z čehož vznikl návrh do zastupitelstva, které ho těsnou většinou jednoho hlasu přijalo. Týden před zasedáním zastupitelstva tuto novou vyhlášku projednávala rada města a nezaujala stanovisko. Já byl jeden z těch, kteří s tímto návrhem nesouhlasili, a rád bych vysvětlil, jaké důvody mě k tomuto rozhodnutí vedou.

Cílem těchto vyhlášek je v rámci zabezpečení místního veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření k ochraně před škodami na zdraví způsobenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých. Za prvé - lidé by se měli sami naučit, co se smí a co se nesmí, jaké chování na veřejnosti je vhodné a jaké nikoliv. Nařizovat lidem městskou vyhláškou vhodné chování působí ze strany zastupitelů tak trochu nadřazeně a povrchně. Za druhé - jedním z cílů této vyhlášky je zachování veřejného pořádku. Převážně se argumentuje tím, že osoby postávající před prodejnami s nápoji nemají kam si dojít na WC, tudíž chodí do křoví či močí přímo na ulici a záměrem vyhlášek je přesunout tyto lidi do hostinců se sociálním zázemím.

Dělá-li někdo na veřejném prostranství výtržnost, kterou obtěžuje své okolí, existuje od toho přece zákon a městské vyhlášky se stávají duplicitními a nepotřebnými. Nehledě na to, že vymočit se na ulici může jakákoliv osoba, která jde podnapilá z restaurace. To však už vyhlášky většinou neřeší, řeší se pouze konzumace alkoholu na veřejnosti. Za třetí – vyhláška by měla chránit zdraví především u dětí a mladistvých. Jestliže děti požívají alkohol, je to záležitost jejich rodičů. Jestliže rodiče takových dětí nejsou schopni zajistit, aby jejich děti alkohol nepožívaly, existují od toho na městských úřadech sociální odbory či jiné státní orgány s pravomocí to řešit. Zde se opět projevují městské vyhlášky jako nepotřebné.

Jsem velice zvědav, jak městská policie bude vymáhat od člověka, který si sedne v městském parku na lavičku a otevře si pivo v plechovce, třísetkorunovou pokutu za to, že má dotyčný žízeň. Stalo-li by se to mně ve městě, kam jsem přijel jako turista, pomyslím si o vedení místní radnice, že pánové zapomněli v roce 1989 vrátit členské legitimace a že jsem se omylem ocitl v komunistickém skanzenu. Opak je ovšem pravdou, je to převážně ODS, která tato opatření na radnicích a magistrátech zavádí (s výjimkou města Bíliny). Rovněž jsem velice zvědav, jak se městští strážníci budou dohadovat s bezdomovci o lahváče a pokutovat je za to. Městům a obcím se tak budou hromadit nezaplacené pokuty, které se po nějaké době odepíší jako nevymahatelné.

Osobně mi na těchto vyhláškách vadí, že se zastupitelé snaží zasahovat lidem do jejich běžných životů a ani trochu jim to nepřijde ostudné. Málokdo z volených komunálních politiků si uvědomuje, že jeho mandát spočívá v tom, aby se staral o rozvoj své obce, nikoliv o morálku občanů. Budou-li procházet schvalovacím řízením takovéto návrhy, můžeme se dočkat například toho, že se zpočátku zakáže na ulicích kouřit (mimochodem, k tomu už příliš neschází), dále se může začít s předepisováním uniforem, ve kterých bude nejvhodnější se pohybovat na ulicích, a k tomu ještě určit účes, a to z důvodu, aby se někdo nemohl cítit pohoršen či aby někdo neohrožoval mravní výchovu dětí.

Lze také městskou vyhláškou přikázat občanům, aby sex provozovali zásadně při zavřeném okně od 22. do 4. hodiny, a v případě potřeby k tomu ještě na určených místech, nejlépe sklepech a kanálech. Může se také stát, že v platnost vyjde vyhláška ukládající občanovi, v případě míjení zastupitele na ulici, povinnost usmívat se na něj jako na svatý obrázek a povinnost uctívat ho jako svou modlu.

Vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti a ostatní podobné vnímám jako zbytečný, pro města nic nepřinášející exhibicionismus. Vnímám tato opatření jako mor dnešní doby.

Radní Města Bílina, Liberální reformní strana (LiRA