Volby Home English

Pasivní eutanázie je legální

4. 8. 2008 - Právo

Komentář LiRA
= Pan poslanec se mýlí, jíž ve čtvrté větě návrhu (§2, odst 2, - je vyloučen trestní zákon, sankce za jednání dle návrhu zákona o důstojné smrti)
= Pan poslanec potvrzuje, ze pasivní eutanázie je už v ČR legální.

______________________
Sobota 2.8.2008, Právo: rozhovor - Boris Šťastný

* Nezávislá senátorka Václava Domšová přišla s novelou zákona o eutanazii, což bylo dosud vaše téma. Co vám na jejím návrhu tak vadí?

Jsem přesvědčen, že v českém právním řádu by v budoucnu mohla existovat šance, jak by stát mohl nevyléčitelně nemocnému trpícímu člověku více pomoci než dnes a tím by byla posílena jeho svoboda. Nicméně návrh paní senátorky Domšové musím zcela zásadním způsobem odmítnout. Obsahuje aktivní formu eutanazie, tam vidím obrovské riziko zneužití. Jde o jasný legislativní paskvil. Ten návrh se vůbec nedotýká ostatních zákonů. Paní senátorka zcela pominula, že v našem právním řádu existuje něco jako trestní zákoník, že existuje trestný čin napomáhání sebevraždě, že existuje přesně definovaný trestný čin vraždy. Každý, kdo by se rozhodl přijít s návrhem, byť na asistovanou sebevraždu, čili pouhé nápomoci, tak musí nutně novelizovat související zákony. Za těchto okolností pokládám její kroky za devastaci celé té myšlenky. Myslím si, že jde spíše o využití času okurkové sezóny pro sebezviditelnění.

* Říkáte, že na zákon o eutanazii ještě není správný čas. Kdy přijde?

Musí proběhnout dlouhá celospolečenská debata, která nemůže trvat jenom rok. Musí to být několik let. V zemích, kde byl podobný zákon přijat, jako je například Belgie či Oregon v USA, trvala desetiletí.

* Jak si onu debatu o eutanazii představujete?

Otevřel jsem ji přibližně před rokem. Za tu dobu proběhlo několik konferencí, média a veřejnost se s touto problematikou postupně začínají seznamovat. Myslím, že se nám to daří po krocích. Prvním konkrétním výsledkem je, že se ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví podařilo dostat do zákona o zdravotních službách, který bude brzy předložen do parlamentu, institut takzvaného living will, neboli šanci, aby pacient měl možnost dát určitý návod lékařům, jak postupovat při poskytování zdravotních služeb v případě, že by se dostal do situace, kdy sám o sobě nemůže kvalifikovaným způsobem rozhodnout.

* Můžete to konkretizovat?

Lidé si často zjednodušeně myslí, že jde jenom o člověka po úrazu. Typickým příkladem je oběť autonehody, která se dostane do kómatu, z něhož se už nemůže vrátit. Ale situace je mnohem složitější a těch lidí je mnohem víc. Tuto službu může využít každý onkologicky nemocný pacient, který předpokládá, že může dojít ke zřetelnému zhoršení zdravotního stavu. V takovém případě by měla být posílena svoboda jeho rozhodování v tom, že dostane možnost odmítnout například poskytování některých zdravotních služeb nebo všech zdravotních služeb.

* Jaké možnosti má pacient v současnosti?

Málo lidí ví, že jedna z forem eutanazie je v České republice i v ostatních vyspělých zemích legální. Lidé ji znají pod termínem revers. Každý člověk dnes může odmítnout poskytování zdravotní péče v konkrétním případě. Nicméně zásadně odmítám jakoukoli formu takzvané aktivní eutanazie, to znamená, aby jeden člověk usmrtil druhého člověka, byť na jeho přání. Dovedu si však představit, že by v budoucnu v českém právním řádu za přesně definovaných podmínek mohla existovat jistá pomoc státu při pomoci vážně nemocnému člověku při dobrovolném odchodu ze života. Někdy se to nazývá asistovanou sebevraždou. To znamená, že by stát připravil podmínky, aby svobodné rozhodnutí pacienta mohlo být naplněno.

* Jaké podmínky by musely být splněny?

Ten člověk by musel být zletilý, způsobilý k právním úkonům, příčetný, musel by trpět závažným onemocněním, které bezprostředně vede k jeho smrti a které mu způsobuje velké utrpení. Určitě by nemohlo jít o smrt z rukou lékaře nebo jiného člověka. Šlo by pouze o technickou pomoc státu, aby daný člověk mohl svůj život důstojně ukončit.