Volby Home English

Návštěva hospice Štrasburk Praha

2. 9. 2008 - lira

TZ Liberální reformní strany
-návštěva hospice Štrasburk v Praze
========================

POZVÁNKA

Ve středu 3.9. ve 14h, navštíví senátorka Václava Domšova a Milan Hamerský (spoluautor návrhu zákona o důstojné smrti) hospic Štrasburk v Praze, Bohnická 12, Praha 8.
Cílem setkání je seznámit se s aktuálními problémy hospiců, probrat jejich požadavky směrek k politikům (legislativě), vyslechnutí a diskuze k připomínkám zástupců hospice k předloženému návrhu zákona o důstojné smrti, který čeká v senátu na brzké projednání.

Předkladatelé návrhu zákona o důstojné smrti, považují činost hospiců za velmi prospěšnou.
O to více nás mrzí některé (až nenávistné) ataky několika představitelů hospicového hnutí, které považujeme za nedorozumnění. Proto jdeme vstřícně vyslechnout argumenty jestě před jednáním senátu.