Volby Home English

Mí Rakovničtí mi rozumějí

23. 9. 2008 - np

s reakcemi čtenářů NPsa -zde-

V české politice se vžil pojem regionální lobbista. Kdo to je? Jednoduše politik, který umí příhodně využít svého postavení pro blaho regionu, za nějž byl zvolen do patřičné funkce. Na zasedáních poslanecké sněmovny se tento druh lobbingu markantně projevuje při schvalování státního rozpočtu, kdy zákonodárci lobbují za přesunutí části státních zdrojů na investice ve městech a obcích, z nichž převážně čerpají voličskou přízeň. Mám na mysli pověstné „porcování medvěda“.

Ekonomická úskalí zaviněná sněmovními „porcovači“ jsou dobře známá. Peníze určené na důchody, obranu nebo školy končí v projektech, o jejichž účelnosti se dá s úspěchem pochybovat. Dosud však byly přehlíženy politické těžkosti, které utápění státních financí v regionech může způsobit.

Učebnicovým stylem osvětluje temnou záležitost rozpočtových přesunů aféra Morava. Konkrétně její spouštěč a klíčový aktér Vlastimil Tlustý, jehož regionální lobbing velkoryse přispíval na rozvoj Rakovnicka, kde je Tlustý registrován v místním sdružení ODS. Vytvořil si tím potřebnou základnu příznivců, kteří v rámci ODS zabrání jeho logické exkomunikaci. Ironií zůstává, že právě Tlustý aspiroval na ozdravovatele národního hospodářství a reformy Topolánkovy vlády vnímal jako slabé a nedostatečné.